Alla behöver tränas och utbildas i ledarskap, menar kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

Alla behöver tränas och utbildas i ledarskap, menar kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Foto: André Kvsit & pressfoto

Satsning på utbildning av chefer kostade närmare miljonen

"Vi vill ge våra chefer en bra grund för sitt fortsatta ledarskap"

TOMELILLA.

Kommunens satsning på att utbilda sin chefer har i år kostat över 800 000 kronor. Ytterligare en halv miljon har man lagt på ledningsgruppens utveckling. Syftet har varit att ge cheferna en bra grund för fortsatt ledarskap.

Av
André Kvist

Den första februari startade Tomelilla kommun sin engångssatsning på de kommunala cheferna. Under arbetsnamnet "ledarakademin" fick drygt 40 kommunala chefer i ledande positioner vid fyra tillfällen undervisning för att förbättra sitt ledarskap.

Syftet har varit att utveckla ledare som reflekterar med över vart de vill med verksamheten och ledarskapet. Det handlar i grunden om rörelse och satsningen är också en viktig investering för att bli en attraktiv arbetsgivare, skriver kommunen i ett pressutskick.

Vältränade ledare är av stor vikt för att kommunen ska fortsätta utvecklas, menar kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

– Jo, vårt förändringstryck kommer i stort sett alltid utifrån eftersom människor och omvärlden är rörlig och förändras. Då utmanas vi att tänka på nya sätt där vi tränar oss på att arbeta med mindre kontroll, mer tillit och mer koll på de större och viktigaste frågorna. Det är lättare sagt än gjort men den som tror ”en gång ledare är alltid ledare” tror jag biter sig i svansen. Alla behöver träna, utforska, förstå och praktisera metoder och nya tankesätt, kommenterar hon.

Det sista tillfället var den 8 november och Lokaltidningen har gått igenom vad denna stora satsning kostat kommunens skattebetalare. Frakturerna visar att ledarakademin kostat 805 233 kronor. Det rör sig främst om betalning till Stockholmsföretaget Impasse som specialiserat sig på att utbilda ledare.

Drygt 200 000 kronor har gått till att betala för logi, mat och och hyra av lokaler.

– Ledarskap och en organisationsutveckling hänger samman och vi vill ge våra chefer en bra grund för sitt fortsatta ledarskap, där egen utveckling bidrar till verksamheternas framgångar, kommenterar Johan Lexfors, HR-chef.

Ytterligare cirka en halv miljon har betalats ut under året för "ledningsgruppsutveckling", alltså till utveckling av de högsta styrande i kommunen.

Kommunen själva har ledordet mod som ledarpolicy, cheferna ska ha mod att lära känna sig själv och leda andra. Detta styrdokument har varit centralt för årets satsning som nu avslutats.

En halv miljon har betalats ut under 2019 till att utbilda ledningsgruppen.

En halv miljon har betalats ut under 2019 till att utbilda ledningsgruppen. Foto: André Kvist

Publicerad 28 November 2019 08:45