Vildsvinstammen har vuxit sig för stor och nu tvingas man skjuta av djuren för att skydda parkens växter.

Vildsvinstammen har vuxit sig för stor och nu tvingas man skjuta av djuren för att skydda parkens växter. Foto: Adobe Stock & Privat

Vildsvin hotar nationalparken – skjuts av

"Försöker skapa balans i naturen"

STENSHUVUD.

Vildsvinstammen har vuxit sig så stor att den orsakar förödelse i Stenshuvuds nationalpark. För att nå en rimlig nivå har man nu skyddsjakt på djuren. "Djuren bökar upp stora arealer och vi har väldigt känslig natur", säger naturvägledare Simon Lundin.

Av
André Kvist

Tidigare år har man lagt märke till att vildsvinen trivs utmärkt i nationalparken. Speciellt denna tid på året är det ett fullkomligt smörgåsbord för djuren att roffa åt sig av vildäpplen, ek- och bokollon. Samtidigt är det få människor i parken och vädret håller sig milt.

Men stammen har blivit ett bekymmer. När det inte finns några rovdjur att se efter svinen har antalet ökat och så även de skador djuren lämnar efter sig.

– Vi ser att vildsvinstammen ökar väldigt mycket både i parken och runtomkring. Här finns ont om habitat så de drivs till nationalparken och gör stor åverkan på floran. Djuren bökar upp stora arealer och vi har väldigt känslig natur med arter som vi ska beskydda, säger Simon Lundin på Naturum Stenshuvud.

Bland annat den unika orkidéängen är i fara när djuren drar fram. Även annan flora trampas ner, bökas upp eller rentav blir föda.. En liten stam hade varit av nytta för skogen men denna storleken, drygt 40 till 50 djur, är inte hållbar.

Simon Lundin vid Naturum berättar att djuren är ett hot mot den känsliga floran i nationalparken.

Simon Lundin vid Naturum berättar att djuren är ett hot mot den känsliga floran i nationalparken. Foto: Privat

På onsdagen arrangeras skyddsjakt för att försöka få en rimlig storlek på stammen. Detta görs i samordning med markägare och andra enheter vid länsstyrelsen. Besökare ombads hålla sig borta från norra delarna under förmiddagen och de södra under eftermiddagen, då jakten pågick. Sannolikt kan det bli tal om skyddsjakt även till våren.

– Vi försöker få ner antalet och skapa en balans som är så viktig i naturen, säger Simon Lundin.

Har har ni upplevt problemet med vildsvin tidigare år?

–I fjol var det mycket men absolut inte i den här omfattningen, nu är det snäppet värre.

Publicerad 27 November 2019 13:08