Redan till våren vill företaget börja sitt arbete med att hitta mineraler.

Redan till våren vill företaget börja sitt arbete med att hitta mineraler. Foto: Adobe Stock

Nygammalt gruvföretag vill provborra på Österlen

"Tidigare kärnborrningar har visat på ett stråk med mineraliserad sandsten"

TOMELILLA.

Provborrningar har inletts utanför Hörby och besked väntas angående ytterligare prospekteringar i Tomelilla från gruvföretaget Scandivanadium. Samtidigt har ett nytt och samtidigt bekant företag ansökt om undersökningstillstånd för att hitta mineralerna titan och zirkonium.

Av
André Kvist

Det handlar om Göteborgsföretaget Svenska Sandprodukter AB. Den 25 september inkom en ansökan om undersökningstillstånd till Bergstaten. Området det gäller är Pinneboda 101 inom Tomelilla kommun som ligger mellan Månstorp och Skräppeboda, öster om Onslunda.

Företaget vill provborra efter fyndigheter av mineralerna titan och zirkonium, som används inom bland annat inom färg- och keramisk industri. Totalt handlar det om nio stycken platser man vill provborra på.

Området är företaget väl förtroget med. Här har man tidigare genomfört provborrningar och under sex år har man undersökt det närliggande området Måsalycke 101. Företaget menar att man "byggt upp en unik kompetens kring den ovanliga typ av titan-zirkonmineralisering som förekommer i området". Vidare skriver företaget att man har utvecklat en billig och miljövänlig metod för anrika sandstenen till koncentrat.

Redan 2013 sökte det nystartade Vanguard Minerals underökningstillstånd vid den närliggande Tunbyholmssjön. Då precis som nu var det dessa två mineraler man sökte efter. Det initiala avslaget följdes upp med tillstånd och dessa har sedan tagits över av företaget Svenska Sandprodukter, vilket utgör till stor del är samma ledande personer.

I fjol inledde företaget ett samarbete med Lovisagruvan Utveckling AB för att utveckla en fyndighet som upptäcktes på 1980-talet i Måsalycke. Undersökningsborrning och uttag har redan gjorts. Sedan dess har Svenska Sandprodukter sökt fler tillstånd, senast i mars i år, då man misstänker fler fyndigheter.

"Tidigare kärnborrningar utförda av SGAB har visat på ett stråk med mineraliserad sandsten går genom området (Pinneboda reds anm.)".

Företaget finansieras av Lovisagruvan som har ett aktiv gruva i Lindesbergs kommun. I ansökan skriver man att samarbetet innebär goda förutsättningar för att "undersöka och utveckla förekomsten av titan- och zirkon till en producerande gruva". I ett första skede vill man genomföra fältarbete och provta mineraliserade block, framförallt där borrhål inte finns. Därefter önskar företaget att med diamant- och/eller hammarborrning verifiera tidigare resultat och försöka bevisa utbredningen.

Ansökan har nu gått på remiss till Länsstyrelsen i Skåne och Tomelilla kommun. Kommunen har till den 20 december på sig att lämna in synpunkter.

Fakta

Gruvföretagets preliminära tidsplan:

Våren 2020 - Genomgång av historiskt material

Sommar 2020 - Blockletning, provtagning

Höst 2020 - Kemiska analyser och sammanställning av datar och karto

Vår 2021 - Grund kärnborrning

Publicerad 27 November 2019 09:57