Det ligger tiotusentals vrak i Östersjön och väldigt många har fångat upp spökgarn i enorma mängder.

Det ligger tiotusentals vrak i Östersjön och väldigt många har fångat upp spökgarn i enorma mängder. Foto: André Kvist

Ystads spökgarnsjägare anlitas av danska regeringen

"Det som behövs är en långsiktig investering under flera år"

YSTAD.

Problemet med spökgarn har de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Det är inte en dag för sent, menar Patrik Juhlin som i omgångar tampats med de gamla synderna i 13 år. Nu ska han ge sig an danska farvatten.

Av
André Kvist

De senaste tre åren har projektet Marelitt Baltic gjort ett grundligt arbetet med att kartlägga problemen med spökgarn i Östersjön. I augusti upplystes självaste kronprinsessan Victoria av fiskare och personal på Marint centrum i Simrishamn.

Nu i november genomförs en av de första större insatserna där sju fiskebåtar ger sig ut under flera dagar för att rensa så mycket som möjligt på att av de mest drabbade områdena. Utvecklingen är glädjande, anser Patrik Juhlin vid P-dyk, som sedan 2006 kämpat för att väcka medvetenhet och göra insatser. Samtidigt är det här bara ett steg av många.

– Det har blivit väldigt uppmärksammat men det ligger väldigt mycket slit bakom det. Det har alltid varit lite hattigt, man hoppar mellan olika projekt. Vi har vetat hur problemet ser ut i många år och vi vet vad vi ska göra åt det, det som behövs är en långsiktig investering under flera år, säger han.

Någon slutgiltig lösning ser inte Patrik Juhlin, det krävs internationellt samarbet, långsiktiga planer och stora insatser för att komma nära.

Någon slutgiltig lösning ser inte Patrik Juhlin, det krävs internationellt samarbet, långsiktiga planer och stora insatser för att komma nära. Foto: André Kvist

Årligen så dokumenterar Patrik och hans fru, tillsammans med en grupp dykare, problemet i Östersjön. Detta för att ständigt vara uppdaterade och kunna presentera en aktuell lägesrapport. Intresset har väckts hos privatpersoner, företag och organisationer.

Detta engagemang har mynnat ut i paraplyorganisationen Rescue Ocean som startades för ett år sedan men nu kan dra igång med kraft.

– Tanken är nu att locka sponsorer så vi får ett rörelsekapital som ska användas för att göra insatser. Vi har mycket folk som har tankar och idéer redan.

"Jag känner en kombination av uppgivenhet och hopp", säger Patrik Julin om framtiden för att lösa problemet med spökgarn. Foto: André Kvist

Ombord på sitt fartyg visar Patrik hur man tar hand om spökgarn. Det finns flera olika metoder men hans erfarenhet är minst sagt gedigen. En liten bit av gammalt nät ligger på bryggan och Patrik berättar att detta är ingenting mot vad man kan dra upp med en riktad insats.

Uppskattningsvis finns det 100 000 vrak i Östersjön. Mellan tummen och fingret finns det hundra meter nät per vrak, det kan vara inget och det kan vara flera kilometer, menar Patrik Juhlin. Dessutom finns gamla fiskeredskap även på andra platser än där det är vrak.

Framåt våren ska Ystads spökgarnsexperter ta sig an nya farvatten. Den danska regeringen vill veta mer hur det ser ut på danskt vatten och DTU Aqua, institutet för akvatiska resurser, ska de närmaste två åren utföra en insats, bland annat tillsammans med Patrik och hans besättning.

– Vi har haft möten och det projektet är nu igång. I maj kör vi i danska vatten i sju dagar och kör då med olika former av hydroakustiska instrument för att hitta spökgarn, berättar Patrik.

Fartyget är sinnrikt utrustat med en kran för att bärga spökgarn.

Fartyget är sinnrikt utrustat med en kran för att bärga spökgarn. Foto: André Kvist

Områdena som kommer undersökas är bland annat kring Bornholm, Nordsjön och närmare de danska öarna. Efter hand ska arbetet leda till att eventuella områden ska rensas.

– Vrak, trafikerade områden och sedan bubbelrev är högst aktuella. Bubbelrev finns på några ställen i Danmark, men vi har det inte här. Vår uppgift innebär också att dokumentera allt som ska visas för danska fiskerivårdsverket.

Sommaren som kommer blir det till att rensa danskt vatten och möjligen kommer fler liknande insatser att göras efter hand.

Ser du en fullständig lösning i framtiden?

– Det krävs två saker; att lösa det problemet som redan finns och då behöver vi en satsning mellan regeringarna. Sedan när vi vet vilka resurser vi har så börjar vi få en bild av vad det kan ta i tid och då behöver man se till att det inte blir nya nät i havet, börjar Patrik och fortsätter:

– Det görs väldigt mycket projekt, det vänds och vrids. Men fortfarande har vi ingen bra plan. Jag känner en kombination av uppgivenhet och hopp. Visa en bra plan så säger jag vad jag tror.

Publicerad 26 November 2019 06:00