Tomelillas byggnadsnämnd och bygglovschef utreds i nuläget.

Tomelillas byggnadsnämnd och bygglovschef utreds i nuläget. Foto: André Kvist

JO-utredning: Nämnden skickade in foto på "fel" hus – använde genrebild

"En medveten bevisförfalskning från byggnadsnämndens sida"

TOMELILLA.

När byggnadsnämnden skulle svara skickade man in en bild tagen från Lokaltidningens artikel. Bilden var dock en så kallad genrebild. Den överklagande fastighetsägaren påpekar nu felet och menar att man förvanskat bevismaterial.

Av
André Kvist

Det pågår i nuläget två utredningar kring byggnadsnämden och bygglovschefen i Tomelilla kommun hos Justitieombudsmannen. Vid ett av ärendena har nämnden skickat in kompletterande uppgifter men uppgifterna är tagna från en artikel som Lokaltidningen publicerade förra sommaren.

LÄS MER: Kommunal chef anmäld igen: "Går långt över gränsen"

En fastighetsägare begärde ut handlingarna och blev bestört när det visade sig att artikeln lagts till som underlag i kommunens yttrande. Artikeln som handlar om tillsynsärendet är bildsatt med en genrebild. Det är alltså inte det hus som ärendet gäller utan ett helt annat hus.

"I mina ögon är det ren förvanskning av bevismaterial att Byggnadsnämnden, utan vare sig vidhängande kommenterar eller själva artikeltexten, har skickat detta till Länsstyrelsen som grund för åtgärdsföreläggandet", skriver fastighetsägaren.

Fastighetsägaren har överklagat ett beslut om åtgärdsföreläggande till länsstyrelsen och det var dit som artikeln med bilden sändes. Nu har fastighetsägaren informerat JO om händelsen.

"Att nämnden i hemlighet varit och fotograferat inne på tomten är illa nog, men att nämnden dessutom skickar in ett foto till Länsstyrelsen från ett helt annat okänt hus är horribel myndighetsutövning."

"Detta verkar därmed vara en medveten bevisförfalskning från byggnadsnämndens sida."

Publicerad 26 November 2019 00:00