Sett till antalet elever är Kulturskolan störst i Simrishamn, nu riskerar man att dra ned på verksamheten då nämnden har underskott på tio miljoner.

Sett till antalet elever är Kulturskolan störst i Simrishamn, nu riskerar man att dra ned på verksamheten då nämnden har underskott på tio miljoner. Foto: Adobe Stock

Styrelsen rasar mot nedskärningar av Kulturskolan

"Det är förskräckligt – en viktig komponent i kommunen"

SIMRISHAMN.

Planerade nedskärningar av Kulturskolan har fått styrelsen i Simrishamns riksteaterförening att protestera. I ett öppet brev skriver man att detta kan få stora konsekvenser för näringsidkare och kommunen i stort.

Av
André Kvist

I skrivelsen till kommunledningen skriver styrelsen för Simrishamns riksteaterförening att Kulturskolan är en stor förebild och väldigt viktig för barn och ungdomar i och utanför skolan. Att det nu ska vara tal om att skära ner på Kulturskolans budget är man starkt emot.

"Simrishamns Riksteaterförening hör med förskräckelse och oro att Kulturskolans ekonomiska medel kraftigt ska beskäras. Vi protesterar med emfas mot detta. Varför gör vi det?"

Styrelsens ordförande Lisbeth Hagerman är upprörd över att man överväger att kapa Kulturskolans budget med drygt 20 procent, en stor summa och något som märkbart påverkar.

– Vi tycker det är förskräckligt. Kulturskolan är en viktig komponent i hela kommunen och är känd i hela landet, säger hon.

Föreningens styrelse riktar skarp kritik åt den politiska ledningen skär ner i kulturen samtidigt som man kallar sig "kulturkommun". Att genomföra detta skulle innebära mindre möjligheter inom kulturen. Men även att detta påverkar kommunens attraktivitet att få hit fler invånare.

– Då det är välkänt att kulturverksamhet är en mycket avgörande lockelse för flertalet. Om Simrishamns kommun verkligen vill att demografin ska förändras till att bestå av både arbetsföra, barn och pensionärer, finns ingen annan väg än att med kraft och vilja satsa på barn och unga. Att då skära ned i denna verksamhet fungerar inte, säger Lisbeth Hagerman.

Vi är otroligt stolta över kulturskolan och den är väldigt viktig för oss

I början av året drabbades Kulturskolan av de rikspolitiska åtstramningarna som januariavtalet innebar. Filmvisningar och teaterföreställningar fick ställas in när 700 000 kronor försvann. Pengar som gjorde att Sommarkulturskolan kunde anordnas från första början.

Nu pågår processen med en plan för budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på drygt 10 miljoner kronor och därför ser man över alla verksamheter.

– Vi behöver se över allting, det är inte så att Kulturskolan är särskilt drabbad men det är en av de verksamheterna som man tittar på. Vi är otroligt stolta över kulturskolan och den är väldigt viktig för oss. Det är ingen som vill ta bort den men när pengar saknas behöver vi anpassa kostymen, säger Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inget är i nuläget klart och frågan kring en balanserad budget för nästa år ska avhandlas vid nämndens sista möte för året. Christer Grankvist (S) har framfört i en skrivelse att det ekonomiska läget ska vara en stående punkt vid varje sammanträde.

– Vi vill inte kapa i Kulturskolan, men vi behöver se över många olika faktorer. Jag tror inte det innebär någon försämring, i nuläget oroar sig en del i onödan, säger Ovesson.

Då måste hela verksamheter bort för att klara av det

Kulturskolans enhetschef Sylvia Carlsdotter berättar att summorna handlar om mellan en halv miljon till två miljoner kronor som verksamheten går miste om. Hon har förståelse för att nämnden sitter i en tuff situation men samtidigt kan de kommande besluten påverka verksamheten enormt.

– Det lägsta (500 000 kr) kan vi klara utan att det drabbar barn och unga i så hög utsträckning. Med exempelvis att korta ner Sommarkulturskolan, minska tjänster vilket innebär färre elevplatser, sätta kurser på paus och längre köer. De större summorna slår sönder på ett helt annat sätt och då måste hela verksamheter bort för att klara av det, säger Carlsdotter.

Kulturskolan har cirka 650 elever som går terminskurser och 400 barn som är inskrivna på Sommarkulturskolan. Genom Kulturgarantin når man drygt 1 300 barn och unga, intresset har stadigt ökat år för år.

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 25 november. Barn och utbildningsnämnden sammanträder den 10 december, det kan bli aktuellt med ett extramöte i december, för att fastslå hur mycket besparingar det kommer bli.

Publicerad 22 November 2019 10:36