Tomelilla har nu till februari på sig att åtgärda bristerna.

Tomelilla har nu till februari på sig att åtgärda bristerna. Foto: André Kvist

Eleven uteblev från skolan – kommunen kritiseras för bristfälligt agerande

Dröjde får länge med utredningen

TOMELILLA.

Kommunen agerade för sent och när man väl gjorde insatser så var utredningen bristfällig. Skolinspektionen riktar nu kritik mot hanteringen av en hemmasittande elev

Av
André Kvist

I september anmälde vårdnadshavare förhållandet till Skolinspektionen. Däri beskrev anmälaren att eleven var trött och mådde dåligt av skolan. Redan under hösten 2018 märktes en allt större frånvaro och under våren 2019 var hen helt frånvarande.

Vårdnadshavaren är kritik till att den stressiga skolmiljön påverkar eleven och att skolan lämnat felaktiga uppgifter till socialnämnden.

Skolinspektionen har nu granskat ärendet och skriver i sitt beslut att det ligger på huvudmannens ansvar att ta ställning till om en elevs frånvaro är giltig eller ej. Då skolan själv menar att elevens frånvaro är ogiltig så är det deras ansvar att använda alla buds stående medel för att se till att eleven får sin rätt till utbildning. Undervisning i hemmet är en lösning som bör övervägas.

Fler handlingar från andra aktörer visar även dessa på att elevens frånvaro var ogiltig. Skolinspektionen är kritisk till att kommunen dröjde så lång tid med att utreda elevens frånvaro och man inte tagit reda på de bakomliggande skälen. Trots vetskapen om frånvaron under förra hösten så utredas inte saken förrän tidigt i år.

Man förelägger nu Tomelilla kommun att vidta nödvändiga åtgärder senast den 13 februari nästa år.

Publicerad 21 November 2019 08:43