Flickan fick allt högre frånvaro och först efter att föräldrarna anmält skolan sattes stödinsatser in.

Flickan fick allt högre frånvaro och först efter att föräldrarna anmält skolan sattes stödinsatser in. Foto: Adobe Stock

Sjöboskola får kritik – har inte utrett kränkningar mot flicka

Frånvaron ökade månad efter månad

SJÖBO.

Emanuelskolan i Sjöbo får nu kritik av Skolinspektionen. En flicka på skolan har upprepade gånger kränkts och trakasserats men inte alla incidenter har utretts. Det har även funnits allvarliga brister i stödinsatserna.

Av
André Kvist

I mars anmälde flickans föräldrar Emanuelskolan till Skolinspektionen. Man uppgav att flickan blev mobbad och trakasserad på daglig basis, något som pågått väldigt länge. Följden blev att flickan skolkade i hög utsträckning, upp till 60 procent, och hade det kämpigt med skolarbetet.

Skolan uppgav att flickan utsätter andra och och är själv utsatt för kränkande behandling. Hon ska upprepade gånger ha kommit till skolledningen och försökt få hjälp att reda ut incidenter.

Sedan anmälan gjordes har eleven fått stödinsatser och närvaron i skolan har ökat. Skolinspektionen riktar ändå kritik mot skolan efter myndigheten har granskat ärendet. Bland annat är man kritisk mot att vissa incidenter inte har utretts. Skolan föreläggs nu till den 10 februari att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling och utreda flickans frånvaro.

Publicerad 20 November 2019 08:10