Förtroendet för polisen ökar men bekymren med trafiken är trots riktade insatser ett återkommande bekymmer.

Förtroendet för polisen ökar men bekymren med trafiken är trots riktade insatser ett återkommande bekymmer. Foto: André Kvist

Otryggheten ökar medan färre utsätts för brott

Förtroendet för polisen ökar

SYDOST.

Centrala Ystad pekas i den årliga Trygghetsmätningen ut som otrygg plats med missbruk och ungdomsgäng. Resultatet visar att allt fler invånare upplever otrygghet men färre utsätts för brott.

Av
André Kvist

I polisens mätning delas resultaten in i index mellan 0 och 6. Ju högre siffra desto mer alarmerande problem. Drygt 3 800 personer har svarat på årets frågor i lokalpolisområdet som får 1,94 i index, en mindre ökning från i fjol.

Känslan av otrygghet ökar från 2,0 till 2,3 för området. Det är framförallt i tätorterna och speciellt i centrala Ystad som otryggheten upplevs som störst. Ungdomsgäng, buskörningar och att bli utsatt för inbrott är det som oroar medborgare mest.

Intressant nog är att Ystad är den kommun som får lägst index (1,5) av samtliga kommuner. Samtidigt som otryggheten upplevs som större så är det färre som utsätts för något brott. I undersökningen svarar 85,3 procent att de inte har utsatts, vilket är den högsta siffran på flera år.

Fortkörande och vårdslöshet i trafiken är något som sticker ut i mätningen. I samtliga delområden upplevs ett bekymmer just med detta. I våras satsade polisen mot vissa olycksdrabbade vägar och arbetet med trafiken har fått större utrymme sedan polisens omstrukturering 2015.

Förtroendet för polisen har också ökat, i år får man index 2,3 vilket är det bästa värdet sedan just 2015. I samtliga kommuner, förutom Sjöbo där man sedan tidigare ligger på en bra nivå, ökar förtroendet för myndigheten.

Publicerad 20 November 2019 09:38