Trafikverket ska förbättra framkomligheten på väg 9 runt Kivik.

Trafikverket ska förbättra framkomligheten på väg 9 runt Kivik. Foto: Mostphotos

Turismökning gör att väg 9 byggs ut

Inleds med arkeologisk utredning

KIVIK.

Trycket på väg 9 ökar markant under turistsäsongen. Trafikverket ämnar därför bygga ut framkomligheten. I ett första skede ska arkeologer undersöka sträckan.

Av
André Kvist

Under högsäsongen har intresset för Kivik ökat alltmer de senaste åren. Mängden trafik varierar markant mellan låg- och högsäsong. Av den anledningen ser Trafikverket behovet av att förbättra framkomligheten till bland annat Kiviks Musteri.

Projektet är i startgroparna på planeringsstadiet och man arbetar just nu fram vägplaner. Samtidigt har länsstyrelsen gett tummen upp åt att påbörja en arkeologisk utredning redan i november och december. Området är av arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse.

– Det finns redan utpekade områden med registrerade fornlämningar. Det behövs en färsk bedömning och sedan kan det finnas mer markdolda fynd, säger Annika Knarrström, arkeologikonsult.

I detta första skede kommer Arkeologerna från Statens historiska museer att bedöma terräng och spåra fynd på markytan. Denna så kallade okulära undersökning innebär inget schakt- eller grävarbete. Chanserna att hitta något nytt fynd så här i första skedet är relativt små.

– Det beror om det finns plöjda åkrar. Här ligger föremål från sen mesolitikum, alltså äldre stenåldern, och framåt. Området är väl inventerat men det har hänt saker sedan förra gången man inventerade. Vidare ger detta ett bra kunskapsunderlag till Trafikverket och länsstyrelsen.

Berörda markägare har blivit informerade om det arbete som kommer att utföras.

Fakta

Planerade åtgärder:

  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen med start i korsningspunkten Bredarörsvägen/Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet.
  • En ny busshållplats längs riksväg 9 och ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.

Källa: Trafikverket.

Publicerad 07 November 2019 08:47