Bilden är inte från händelsen som beskrivs i artikeln.

Bilden är inte från händelsen som beskrivs i artikeln. Foto: Adobe Stock

Arbetsmiljöverket kräver utredning av olycka i hamnen

Utrednignen ska förebygga att liknande olyckor inträffar igen

YSTAD. Tidigare i år skadades en hamnarbetare i samband med förtöjningen av ett fartyg vid Ystad hamn. Nu konstaterar Arbetsmiljöverket att orsakerna till olycksfallet inte utretts färdigt och ställer därför krav på att detta måste göras.

Av
Matilda Sädås

I mitten av oktober gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljöarbetet vid Ystad hamn logistik AB. Då framkom att orsakerna till den olycka som inträffade vid förtöjningen av ett fartyg tidigare i år inte har utretts klart.

Arbetsmiljöverket kräver därför att den påbörjade utredningen ska slutföras. Syftet med utredningen är att se om det finns ett samband mellan det som inträffat och förhållandena i arbetet samt att förebygga att liknande olyckor händer igen.

Arbetsmiljöverket påpekar även brister i hamnbolagets riskbedömning av trossföring. Verket menar att bedömningen saknar vilka åtgärder som behöver vidtas för att risken för olyckor ska minska.

De vill även se att bolaget kompletterar sina skriftliga instruktioner för det arbete inom verksamheten som är förenat med allvarliga risker. Dessutom kräver verket att bolaget ska se över sin tillbudsrapportering och förtydliga fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.

Alla brister ska vara åtgärdade innan året är slut.

Publicerad 05 November 2019 14:19