Oljan ska på grund av mannens agerande runnit ut i en dagvattenbrunn, det är okänt hur stora mängder det rör sig om.

Oljan ska på grund av mannens agerande runnit ut i en dagvattenbrunn, det är okänt hur stora mängder det rör sig om. Foto: Adobe Stock

Spillolja rann ut i dagvattenbrunn – man krävs på böter

Placera behållare på trottoar utan skydd

SJÖBO.

En man krävs nu på 1 500 kronor i böter efter att han förvarat spillolja i öppna behållare utomhus utan skydd. Den förorening som detta innebär anses inte vara ringa.

Av
André Kvist

Mannen ska ha förvarat spillolja i behållare utomhus på en trottoar, utan någon form av skydd eller tak. Följden har blivit att en okänd mängd spillolja runnit ut i en dagvattenbrunn.

Händelsen ska ha skett i slutet av februari 2017 på en mindre ort i Sjöbo kommun. Åklagaren menar att mannens handlingar lett till att det släppts ut ett ämne som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur och växter i en omfattning som inte är ringa.

Mannen krävs nu på 1 500 kronor i böter, det framgår i ett strafföreläggande om miljöbrott. Han ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Om mannen inte godkänner föreläggandet kan åklagare ta saken till domstolen.

Publicerad 04 November 2019 08:40