Samtliga barn och unga upp till sista klass i grundskolan kan förbjudas att bära slöja, det föreslår nu SD i Tomelilla.

Samtliga barn och unga upp till sista klass i grundskolan kan förbjudas att bära slöja, det föreslår nu SD i Tomelilla. Foto: Adobe Stock

SD vill förbjuda slöja i skolan

"En islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad segregering "

TOMELILLA.

Sverigedemokraterna vill ta efter Staffanstorp och gör nu som Hässleholm och föreslår ett slöjförbud i för- och grundskola. Man menar att ett förbud skulle vara ett steg för jämställdhet inom skolan.

Av
André Kvist

Debatten om ett slöjförbud i skolan blossade upp under sommaren och sedan dess har fler kommunala motioner förts fram av Sverigedemokraterna för att införa ett förbud. I Staffanstorp har frågan debatterats intensivt och i Hässleholm vill företrädare för SD få till ett förbud. Nu har även partikollegorna i Tomelilla inkommit med en motion i frågan.

LÄS MER: SD i kommunen vill förbjuda slöja inom grund- och förskolan

"Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män" skriver Thony Blomgren (SD) i motionen

Vidare menar han att de värderingar som slöjan innebär "absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola".

Partiet vill införa ett förbud för barn och unga på för- och grundskolor. Detta, menar man, skulle skicka en signal om kommunens värderingar. Samtidigt hänvisar man till de slöjförbud som Staffanstorp infört som föredömligt.

LÄS MER: Kommunen tog ställning mot slöja i skolan – så har det gått

Thony Blomgren och SD yrkar nu på att fullmäktige ger Familjenämnden i uppdrag att införa ett förbud mot "värderingsstyrda slöjor" i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) säger att detta är något som är svårt att förhålla sig till. Han menar att så länge barnen själva väljer slöjan så ska det vara frivilligt.

– Den här frågan får vi behandla i vanlig ordning, det är inte mer med det. Det är lite så huruvida man ska vara i skolan eller inte, hur man ska ha möjlighet att vara klädd. Det är svårt med religion hit och dit. Vi får ta en diskussion partierna emellan och se vad som händer, säger han.

Hur ser du personligen på ett möjligt slöjförbud?

– Det är ett eget val att bära slöja, men som sagt är det svårt. Har man valmöjligheter att själva välja så ska det vara upp till individen själv.

Sverigedemokraterna hänvisar även till läroplanen för skolans uppdrag och skriver att det är omöjligt att verka för jämställdhet "om flickor ska sexualiseras och vi därmed tillåter en kyskhetskultur". Man vill med detta förbud verka för jämställdhet.

Publicerad 31 October 2019 10:24