Mariana Vikström, kommundirektör Ystad kommun, och Ann-Marie Begler.

Mariana Vikström, kommundirektör Ystad kommun, och Ann-Marie Begler. Foto: André Kvist

Ystadbarnen: "Uppenbart att kommunen brustit"

Extern utredning pekar på allvarliga brister i kommunens hantering

YSTAD.

Efter det nationellt uppmärksammade fallet där en syskonskara levde utanför samhället fick Ann-Marie Begler uppdraget att extern granska Ystad kommun. På onsdagen presenterar hon sitt resultat efter fyra månaders arbete där flera allvarliga brister lyftes fram.

Av
André Kvist

Efter spaltmeter av artiklar anlitade kommunstyrelsen i juni den förre detta generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler. Hon fick i uppdrag att utreda kommunens hantering av syskonskaran som levt utanför samhället och utan skolgång i närmare ett årtionde.

Det var först när skolchef Dennis Hjelmström slog larm och sociala myndigheter i samarbete med polis i oktober i fjol omhändertog fyra av de fem syskonen som situationen fördes upp till ytan. Det äldsta barnet är myndigt och trots socialtjänstens försök vill han inte gå med på tvångsvård.

Klockan 11 på onsdagen presenterade Ann-Marie Begler sitt resultat och föreslog nödvändiga åtgärder för att skapa ett bättre skyddsnät för barnen i kommunen. Även nya kommundirektören Mariana Vikström medverkade. Hon tillträdde tjänsten som kommundirektör måndagen den 21 november.

LÄS MER: Ystadbarnen: Äldsta syskonet får bo med familjen – mot socialens vilja

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz (M) kommenterar fallet inför offentliggörandet av utredningen så här:

– Det är viktigt att vi går till botten med det här. Vi vill inte hamna i det läget igen, sedan kan man aldrig säga att det aldrig kommer att ske, men det ska finnas rutiner så att det blir svårare att det sker och går under radarn, säger hon.

Ystadbarnen tilläts inte att gå i skolan men var inskrivna på ett amerikanskt läroverk.

Ystadbarnen tilläts inte att gå i skolan men var inskrivna på ett amerikanskt läroverk. Foto: André Kvist

Familjen är folkbokförd i Ystad kommun och det är kommunens ansvar att se till att barnen får tillgång till skolgång. Från 2009 och framåt barnen enligt uppgifter inte gått en dag i svensk skola. De har enligt föräldrarna varit inskrivna på en amerikansk skola som tillhandahöll internetbaserad utbildning. Ett arrangemang som Ystad kommun godkänt i närmare tio års tid.

Men barnen var aldrig inskrivna på denna skola och när skolchefen gjorde närmare efterforskningar fick han känslan av att något inte stod rätt till.

– Kommunen har en särskild roll som det yttersta skyddsnätet. Det är uppenbart för alla att Ystad kommun brustit i att axla detta ansvar. Vi vill använda den här rapporten som en utgångspunkt för att skapa ett bättre skyddsnät för barnen i Ystads kommun, säger Mariana Vikström.

Det känns futtigt att säga "vi beklagar",

Under fyra månader har Ann-Marie Begler granskat hur Ystad kommun har hanterat ärendet. Tidigare var beskedet att resultatet skulle presenteras i december men nu är den klar.

– Kommunen hade kunnat agera annorlunda. Jag har studerat ett händelseförlopp som varat i tio år. Det finns ett regelverk man är skyldig att följa, säger Ann-Marie Begler.

Det har gjorts ett antal anmälningar men dessa har endast varit muntliga. Begler riktar kritik mot detta sättet att inte göra skriftliga anmälningar.

– Det gör att jag inte kan bedöma om man borde inlett en utredning tidigare, då det inte finns dokumentation.

Allvarliga brister har funnits inom styrning, kunskap och kompetens i kommunen. Bland annat när det gäller skolpliktsbevakningen och personalens anmälningsskyldighet när man misstänker att barn far illa.

Ann-Marie Begler riktar kritik på flera områden och hon menar att besluten fattats på tjänstemannanivå under flera år. Ett tillvägagångssätt hon ser ytterst allvarligt på.

– Det är en allvarlig brist, det är i princip ett icke-existerande beslut och är en allvarlig brist när det gäller rättssäkerheten. Att det inte finns några skriftliga orosanmälningar ser jag ytterst allvarligt på, säger hon och slår fast att kommunen hade kunnat agera annorlunda.

– De brister som finns kan jag sammanfatta i två olika områden. Det ena handlar om ledning och styrning av verksamheten, ordning och reda. Och det andra området handlar om kunskap och kompetens.

Stöd och styrning har saknats vilket gjort att personal brustit då man inte följt lagstiftningen, menar Ann-Marie Begler.

Stöd och styrning har saknats vilket gjort att personal brustit då man inte följt lagstiftningen, menar Ann-Marie Begler. Foto: André Kvist

Mariana Vikström tog till sig av kritiken som riktades mot kommunen. Hon säger att hon är oerhört tacksam för det underlag som Ann-Marie Begler sammanställt. Samtidigt vill hon påpeka anledningen till att detta behövdes.

– Det här handlar om fem barn, fem individer, som på olika sätt inte fått sina behov tillgodosedda. Omsorg och rättigheter under lång tid har saknats. Både innanför och utanför kommunen är vi tagna av omfattningen och allvaret. Jag kan bara djupt beklaga det som inträffat och vår första prioritet är att barnen får den omsorg de har rätt till, säger hon.

– Vi får lära oss och försöka säkerställa att detta inte händer igen. Under omständigheterna går det bra för barnen (som är omhändertagna), tillägger Mariana Vikström men vill inte gå närmare in på barnens situation just nu. Det känns futtigt att säga "vi beklagar", vi kan bara fortsätta arbeta för att barnen ska få rätt förutsättningar och den omsorg de har rätt till.

Frågan om skadestånd, framförallt om Ystad kommun bör betala ut skadestånd till barnen. Detta är en senare fråga menar Mariana Vikström som man kommer att behandla. Socialnämnden uppmuntras även att göra en ny polisanmälan, den tidigare gick aldrig så långt som till förundersökning.

Fakta

Rekommendationer till Ystad kommun

  • All personal ska ha goda kunskaper i reglerna i fråga om anmälningsskyldigheten.
  • Personal som arbetar med skolpliktsbedömning ska ha goda kunskaper och djup förståelse för regelverket.
  • Fortsatt utveckla samverkan mellan nämnder och omfatta alla skolor.
  • Kommunen ska säkerställa att personalen har goda kunskaper om förvaltningslagen.
  • Delegeringsbestämmelserna behöver ses över så att berörd personal har goda kunskaper.
  • Kommunen ska tillsammans med Skatteverket samverka för att utarbeta rutiner då en familj flyttar utomlands.
  • Omgående bör kommunen se över dokumenthanteringsplanen för socialnämnden.
  • Socialnämnden har gjort en tidigare anmälan då polisen inte inlett en förundersökning. Begler rekommenderar att socialnämnden återigen polisanmäler för att få till stånd en förundersökning.

Publicerad 30 October 2019 06:00