Johanna Stedt som forskar om tumlare anser att människors aktiviteter till havs stör och i många fall leder till tumlarnas död.

Johanna Stedt som forskar om tumlare anser att människors aktiviteter till havs stör och i många fall leder till tumlarnas död. Foto: Adobe Stock & Privat

Forskaren: "Inte jätteljus framtid för tumlarna i Östersjön"

Tumlarforskaren om varför kadaver sköljs upp på stränder

SYDOST.

Ett flertal tumlare har de senaste veckorna hittats på stränder runt om i sydöstra Skåne. Tidigare undersökningar har visat att den vanligaste dödsorsaken är drunkning efter att ha fångats i fiskeredskap. För Östersjöpopulationen ser det mörkt ut med bara ett par hundra individer kvar.

Av
André Kvist

Sedan sensommaren har flera kadaver från tumlare sköljts i land på stränderna i sydöstra Skåne. Någon har man lyckats ta hand om och undersöks nu av Naturhistoriska riksmuseet. Dessa upptäckter väcker frågor kring hur djuren dött och forskarna är ivriga att undersöka djuren närmare.

Djuren obduceras och man utreder om det finns en koppling mellan dem. Johanna Stedt, forskare vid Lunds universitet, som studerar tumlare kring Kullabygden berättar varför det är så viktigt att följa upp dödsfallen.

– De döda tumlarna bidrar till att öka vår kunskap om tumlarnas biologi, eftersom de på många sätt är ganska svåra att studera i det vilda. Genom att rapportera det man ser och hjälpa till att skicka tumlare för obduktion kan man göra en jätteviktig insats och hjälpa till att förbättra kunskapen om tumlare, säger hon.

Runt den svenska kusten finns det tre populationer; Nordsjöns-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Den sistnämnda är av största intresse då det endast uppskattas finnas 500 individer kvar. Sannolikheten att de kadaver som upptäckts på stränderna i sydöstra Skåne är från denna grupp är väldigt liten, troligare är att de tillhör den livskraftiga Bälthavspopulationen som har 40 000 individer.

De hotas av oavsiktliga bifångster i fiskeredskap

Östersjötumlarna finns främst i området Hoburgs bank och Midsjöbanken. Men den närmaste tiden kan man komma att upptäcka dessa närmare de skånska stränderna.

– Vintertid verkar det dock som att de båda populationerna blandar sig mer och då finns det en chans, om än ganska liten, att även Östersjötumlare dyker upp i sydöstra Skåne, säger Johanna Stedt.

Döda tumlare på stränder har blivit en vanligare och otrevlig syn i sydöstra Skåne.

Döda tumlare på stränder har blivit en vanligare och otrevlig syn i sydöstra Skåne. Foto: Adobe Stock

Trots att tumlarna i svenska farvatten inte har någon naturlig fiende så är det kämpigt för Östersjötumlarna, menar Stedt.

– Framtiden ser ju inte jätteljus ut för tumlarna i Östersjön. De hotas av oavsiktliga bifångster i fiskeredskap, men även av miljögifter samt brist på föda och tillgång till levnadsområden. Det är vi människor som hotar deras existens. När vi tar allt större plats ut i havet förändrar vi livsmiljön för de arter som lever där, bland annat genom överfiske och ökat undervattensbuller från vindkraftsparker och fartygstrafik, vilket riskerar att tränga undan dem från de områden som de behöver för att överleva.

De två områdena i Östersjön har pekats ut som Natura 2000-områden och aktiviteter som hotar djuren kan förbjudas eller begränsas. Forskarna vet ännu väldigt lite om tumlarnas liv under ytan. Att ta reda på hur vi påverkar djuren är av största vikt för säkerställa att den får leva kvar.

Vad kan orsaken vara till att vi ser fler tumlare ligga döda på stränderna här i sydost?

– Tyvärr är det ofta svårt att inledningsvis veta varför djuren dött. Den vanligaste dödsorsaken hos de tumlare som flyter iland och som obduceras av Naturhistoriska riksmuseet är att djuren har fastnat och drunknat i fiskeredskap. Eftersom de är däggdjur precis som vi så måste de upp till ytan för att andas. De kan hålla andan i 5-6 minuter, men om de fastnar i ett fiskenät så drunknar de snabbt, berättar Johanna Stedt och fortsätter:

– Under 2018 undersöktes dödsorsak och hälsostatus hos 19 döda tumlare och hälften av dessa var oavsiktligt fångade i fiskeredskap. Dessa visar många gånger tydliga nätmärken på huden och har skum i lungorna till följd av drunkningen. Andra vanliga dödsorsaker är utmärgling till form av sjukdomar och parasiter, hjärnhinneinflammation och hjärtproblem.

Fakta

Tumlare - Phocoenidae

Tumlare jagades i Östersjöregionen fram till 1800-talet och under världskrigen.

1973 fridlystes arten men beståndet i Östersjön har inte återhämtat sig.

De tre olika populationerna skiljer sig åt både genetiskt och när det gäller nosens form.

Tumlare är små valar som tillhör underordningen tandvalar med en längd på upp till 2,5 meter. Medan delfiner har spetsiga tänder och nos har tumlare små spadformade tänder och trubbig nos.

Kallades förr "havets marsvin". Slottet Marsvinsholm är uppkallat efter Otte Marsvin vars namn refererar till just tumlare.

Publicerad 30 October 2019 05:00