Från cirkulationsplatsen i Sjöbo höjs hastigheten från 90 till 100 i riktning mot Simrishamn – men bara i början av sträckan. Lite längre österut sänks i stället från dagens gräns.

Från cirkulationsplatsen i Sjöbo höjs hastigheten från 90 till 100 i riktning mot Simrishamn – men bara i början av sträckan. Lite längre österut sänks i stället från dagens gräns. Foto: Google streetview

Hastigheten sänks på 120 mil väg – men en skånsk väg får höjd gräns

Här skyltar Trafikverket om från nästa vecka

SKÅNE.

120 mil väg i landet får sänkt hastighet från 4-6 november. Förändringen berör riksväg 11 på Österlen och riksväg 24 i Örkelljunga. Men på en del av väg 11 utanför Sjöbo höjs hastigheten.

Av
Felix Alnemark

Riksväg 11 som går mellan Sjöbo och Simrishamn är den skånska väg som får störst förändringar. Från cirkulationsplatsen i Sjöbo där väg 11 möter väg 13 höjs hastigheten från 90 till 100 kilometer i timmen österut till Stora Vanstadsvägen.

Därefter sänks hastigheten österut från 90 till 80 kilometer i timmen till Järrestad utanför Simrishamn.

– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år. När vi lättar på gasen sparar vi dessutom på bränslet och minskar utsläppen, säger Sandra Nordahl, enhetschef Nationell Samhällsplanering på Trafikverket, på myndighetens hemsida.

Snart sänks hastigheten på väg 24.

Snart sänks hastigheten på väg 24 utanför Örkelljunga. Foto: Google streetview

Den andra skånska riksvägen som får sänkt hastighet är 24:an. Där skyltar Trafikverket om från 90 till 80 ungefär från Västra Spång öster om Örkelljunga till Hässleholmsvägen.

Omskyltningen pågår 4–6 november.

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser

  • Väg 11, 250 meter öster om väg 13 cirkulationsplats Sjöbo Rödjor – 300 meter nordväst om väg 1026 Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim
  • Väg 11, 300 meter nordväst om väg 1026 – väg 9 Järrestad Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim
  • Väg 24, 160 meter öster om väg 1840 Örkelljunga – 200 meter nordväst om väg 1848 Bälinge Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Källa: Trafikverket

Publicerad 29 October 2019 14:27