Eneroth i samtal med hamnchefen Björn Boström.

Eneroth i samtal med hamnchefen Björn Boström. Foto: André Kvist

Ministern om hamnens utmaningar: "Kommer få en nyckelposition"

Imponeras av framtidstron och optimismen

YSTAD.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Ystad hamn för att veta mer om den pågående utbyggnaden. Han framhäver betydelsen som hamnen har men även att det finns många utmaningar. Att Ystad kan få en framträdande roll inom en inrikes satsning på nationell sjöfart med gods är en möjlig framtid."Vi måste titta mer näringspolitisk på infrastrukturen i framtida investeringar", säger han.

Av
André Kvist

Under tisdagen anordnade Ystad Hamn Logistik AB en konferens angående utbyggnaden och arbetet inom som pågår inom EU-projektet. Två färjelägen ska byggas till och större, samt mer miljövänliga fartyg ska man kunna ta emot. Arbetet har nu snart kommit halvvägs och väntas var klart i slutet av 2020.

Vid startskottet av bygget var det tänkt att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) skulle medverka. Men förseningar i samband med resan innebar att han fick ställa in. På tisdagen var Eneroth slutligen plats för att se hur planerna fortskrider och ta in synpunkter var från hamnens medarbetare.

– Det är en imponerade hamn, inte minst med planerna framöver. Det är viktigt inte minst för Ystad och Skåne men för hela transportsverige. Hamnarna kommer få en nyckelposition och här är både gods och passagerartrafik viktigt som ökar imponerande, säger Tomas Eneroth och fortsätter.

– Det som oroar mig är belastningen på Öresundsbron. vi måste titta på andra förbindelser för att säkerställa en bra transportkvalitet, framförallt är det aktuellt för Skåne.

Förmiddagen handlade om utmaningar och framtidstro, på eftermiddagen hölls en konferens med 85 anmälda om utbyggnaden.

Förmiddagen handlade om utmaningar och framtidstro, på eftermiddagen hölls en konferens med 85 anmälda om utbyggnaden. Foto: André Kvist

Ystad hamns stora problem, enligt hamnchef Björn Boström, har länge varit infrastrukturen. Vägen från hamnläget till E65 är ökänt för sina köer och detta bekymmer togs upp båda av honom och hamnarbetare.

– Vi tittar nu på kapaciteten ut från hamnarna och ut på järnvägs- och vägnätet. Det kommer att behövas! Här finns önskemål om E65 och min poäng är att vi måste titta mer näringspolitisk på infrastrukturen när vi ser investeringar som ska göras. Det handlar inte bara om var det är befolkningstätt utan var godsen och transporterna är täta, säger Tomas Eneroth som tillägger att det arbetas med den kommande nationella planen.

Under en rundtur i hamnområdet ställde infrastrukturministern ideligen frågor om kapacitet, förändring över tid och utmaningar under sitt första besök till Ystad hamn. Han var näppeligen förvånad över att hamnen ständigt sätter nya rekord.

En aspekt som Eneroth betonade var just transportsektorn. I samtal med hamnens medarbetare lyftes frågan. Utländska transporter kommer kontrolleras hårdare och kraven kommer öka. Man inför krav i vinter på godkända däck för samtliga utländska lastbilar.

– Det kommer skapa lite anspänningar här i hamnen, säger han och får som svar att det inte är en dag för sent.

Tomas Eneroth i samtal med hamnarbetare.

Tomas Eneroth i samtal med hamnarbetare. Foto: André Kvist

De olika transportnäten är idag tungt belastade men en framtida lösning kan vara att nyttja sjövägen i mycket högre utsträckning, menar Eneroth.

– Vi måste ha bättre möjligheterna att få ut vårt gods på världsmarknaden. Det är fullt på vägarna, fullt på järnvägarna och begränsad kapacitet i hamnarna. Det är inte hållbart. Jag hoppas trafiken på vägarna blir klimatsmartare och mindre, säger han och fortsätter.

– Vi har tillsatt en nationell samordnare för inrikes och kustnära sjöfart, Pia Berglund. Det handlar om att transportera mer gods i inom Sverige via sjöfarten och det blir extra intressant för Ystad som en nationell nod.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid byggandet av hamnens nya färjelägen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid byggandet av hamnens nya färjelägen. Foto: André Kvist

Green Cargo lade i vintras ner sin järnvägstransport via hamnen i Ystad. Något som oroar ministern och en aspekt han vill ändra på.

– Det bekymrar mig väldigt mycket. Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Vi vill öka kapaciteten och göra det mer lönsamt att skicka gods på järnvägen och vi arbetar med frågan.

Vad tar du med dig från Ystad?

– Framförallt framtidstron och optimismen, att man ser att det här är en verksamhet som kommer fortsätta växa. Och jag känner mig trygg med den utmaning som innebär med krav på utländska lastbilar.

Publicerad 20 October 2019 06:00