Av Skånes 300 000 barn upplever 45 000 vål i hemmet, 30 000 barn utsätts för allvarlig fysisk misshandel.

Av Skånes 300 000 barn upplever 45 000 vål i hemmet, 30 000 barn utsätts för allvarlig fysisk misshandel. Foto: Adobe Stock

Specialteam har fått genomslag i Skåne

Ett år efter starten: "Jag hoppas att teamen sedan får stanna kvar"

SKÅNE.

Orosanmälningar ökar i sydöstra Skåne och trenden ser likadan ut i hela länet. En anledning till årets anmälningsboom kan vara de tre barnskyddsteam som startades upp för ett år sedan.

Av
André Kvist

De sydöstra kommunerna är inte ensamma om sin ökning. I hela regionen ökar orosanmälningarna varje år. Det berättar distriktssköterskan Ylva Thor som arbetar med projektet "Barn som far illa".

– Även i vården ser vi ett ökat antal anmälningar i Skåne. Men anmälningar till socialtjänsten kommer från flera delar av samhället. Förutom från vården kommer anmälningar även från privatpersoner, förskolor, skolor och polisen, säger Ylva Thor.

Frågan är ju då varför det ökar? Har fler barn det dåligt och borde samhället agera omedelbart?

– Det finns flera orsaker till att anmälningarna ökar. Att det skulle handla om att fler barn far illa är svårt att belägga.

För ett år sedan skapade Region Skåne tre barnskyddsteam på olika platser i Skåne. I varje grupp finns exempelvis socionomer och barnläkare som arbetar nära vården och kommunerna.

– De nyligen startade barnskyddsteamen inom vården är ett lokalt stöd till verksamheterna. Det är en funktion för stöd och hjälp med praktiska åtgärder. Teamen drivs som projekt under tre år totalt och jag hoppas att de sedan får stanna kvar, säger Ylva Thor.

Barnskyddsteamen kan vara en stor bidragande faktor till att anmälningarna ökat så kraftigt under 2019.

Allt vanligare blir det att psykisk ohälsa och konflikter mellan föräldrar ligger till grund för orosanmälningar. Detta ser man på såväl kommunal, regional och nationell nivå.

– Inte minst bland mödrar ser vi en ökad psykisk ohälsa vilket drabbar deras barn på olika sätt och kan leda till anmälningar. Vidare så har vi i socialtjänsten ett stort antal barn och unga som är aktuella för att deras föräldrar har så djupgående konflikter med varandra, inför, under eller efter en separation, att det drabbar barnen och ungdomarna på ett negativt sätt, säger Carina Malmborg Olsson, enhetschef i Sjöbo kommun.

Fakta

Orsaken till barnskyddsteamen bildande:

Av Skånes cirka 300 000 barn upplever enligt aktuell forskning nästan 45 000 våld i hemmet, drygt 30 000 utsätts själva för allvarlig fysisk misshandel och 15 000 barn utsätts för upprepad misshandel.

Med den bakgrunden och efter en kartläggnnig som visade att att anmälningsskyldigheten inte alltid följs startade man upp barnskyddsteam i november 2018.

Källa: Region Skåne/Socialstyrelesen november 2018.

Publicerad 18 October 2019 10:13