Kustbevakningens personal bekämpar ett tidigare oljeutsläpp.

Kustbevakningens personal bekämpar ett tidigare oljeutsläpp. Foto: Håkan Karlsson / Kustbevakningen

Oljeutsläpp i Östersjön – 9 000 liter driver in mot skånska kusten

Kustbevakningen: "Vi är på väg med två fartyg"

ÖSTERSJÖN.

Ett oljeutsläpp har upptäckts sydost om Ystad. Kustbevakningen från Malmö och Karlskrona beräknas vara på plats under sen eftermiddag. Källan till utsläppet är okänd.

Av
André Kvist

Ett oljeutsläpp upptäcktes på fredagen i Östersjön sydost om Ystad. Som mest beräknas det handla om drygt 9 000 liter olja. Enligt Kustbevakningen är oljebältet ännu kompakt och kommer nå land på lördagskvällen.

– Vi är på väg med två fartyg med oljeupptagningsförmåga. Målet är att plocka upp så mycket som möjligt av oljan till havs. Men vi måste vara beredda på att delar av utsläppet når land. Därför står vi i nära kontakt med Länsstyrelsen i Skåne och de kommunala räddningstjänsterna som har ansvaret för stränderna, säger Fredrik Gustafsson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Källan till utsläppet är ännu okänd. Det upptäcktes av ett tyskt övervakningsflyg inom ramen för ett samarbete om havsövervakning från luften.

Kustbevakningens eget flyg kunde senare bekräfta utsläppet och man bedömer att upptagning är möjlig. Samtidigt har en förundersökning om brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg inletts.

Väderförhållandena är relativt god med sydliga vindar. Oljan driver nu på öppet hav och Kustbevakningens resurser från Malmö och Karlskrona väntas vara på plats klockan 17 för att påbörja bekämpningen.

– Det rör sig om en mellanstor händelse. Vi kommer att veta mer när vi har personal och fartyg på plats, säger Fredriks Gustafsson.

Mer information följer när Kustbevakningen fartyg nått utsläppet.

Publicerad 18 October 2019 13:30