Datainspektionen hanterar nu Ystad Konstmuseum ansökan om kameraövervakning,

Datainspektionen hanterar nu Ystad Konstmuseum ansökan om kameraövervakning, Foto: André Kvist

Kameraövervakning ska göra exklusiva utställningar till verklighet

"I allt större grad kräver utställarna att deras föremål säkras upp"

YSTAD.

En ansökan har gjorts om att sätta upp kameraövervakning på Ystad Konstmuseum. Detta skulle öka tryggheten för personalen men även för verken som ställs ut. Dessutom ger det förutsättningar för mer exklusiva utställningar.

Av
André Kvist

Sedan 2006 finns det övervakningskamera på Turistbyrån som ligger i museets lokaler. Nu vill Ystad Konstmuseum sätta upp egna kameror.

I en ansökan till Datainspektionen framför man att syftet är att förebygga stöld och skadegörelse. samt trygga personalen som arbetar i verksamheten. Dessutom skulle kameraövervakning innebära ett starkare skydd som kan möjliggöra för exklusiva utställningar med föremål som har höga värden och samtidigt upprätthålla Kammarkollegiets försäkringskrav för inlånade objekt.

– Detta är ett sätt att öka säkerheten för konsten och något vi jobbar med hela tiden. Vi har redan exklusiva utställningar men det kan bli ännu mer exklusivt, desto bättre säkerhet desto mer möjligheter finns till att låna in konst, säger Ýrr Jónasdóttir, museichef

Verksamheten är extra känslig då föremålen i mångt och mycket är oersättliga och har ett högt kulturellt värde. Genom åren har det skett viss skadegörelse och stölder. Att det dessutom finns publik toalett medföljer en ökad otrygghet. Det har gjorts ett antal polisanmälningar gällande missbruk på toaletterna.

– Vi har varit relativt förskonade men det har ju hänt saker. Vi har med unika föremål att göra och vi vill inte att något ska hända överhuvudtaget.

Planen är att bevaka under dygnets samtliga timmar och spara materialet i i sju dagar. Den utformning som lokalerna har gör det inte möjligt att övervaka med befintliga personalresurser och därför ses kamerorna som ett viktigt komplement. Dessutom finns krav från konstnärer.

Förhoppningen nu är att få kamerorna på plats innan årets slut men Ýrr Jónasdóttir vet i nuläget inte när kamerorna kommer vara på plats.

Publicerad 18 October 2019 10:35