Orosanmälningar har ökat med 50 procent på fem år. Orsaken är dels en bättre uppmärksamht från samhället och anmälningsskyldiga, men även ett aktivt arbete med bland annat barnskyddsteam.

Orosanmälningar har ökat med 50 procent på fem år. Orsaken är dels en bättre uppmärksamht från samhället och anmälningsskyldiga, men även ett aktivt arbete med bland annat barnskyddsteam. Foto Adobe Stock

Allt fler barn i riskzonen – orosanmälningar ökar lavinartat

"Fler uppmärksammar och gör något"

SYDOST.

På fem år har antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa ökat med 50 procent i sydöstra Skåne. Enligt prognosen kommer man i år för första gången nå över 3 000 anmälningar.

Av
André Kvist

De sociala myndigheterna har de senaste åren fått allt fler ärenden att hantera. En kartläggning som Lokaltidningen genomfört visar att antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa ökat med 50 procent sedan 2015. I slutet av 2019 väntas antalet anmälningar uppgå till en ny rekordnivå på över 3 000 ärenden fördelade på kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.

Utvecklingen är inte oväntad. Att anmäla har uppmuntrats intensivt de senaste åren och 2019 har det fått rejält genomslag. I Tomelilla hade man i fjol 768 anmälningar, i år väntas man landa på 868 stycken. Ystad går från 633 i fjol till 777 hittills i år.

– Jag tror privatpersoner är mer benägna att anmäla. Även från polisen och skolan kommer det in anmälningar, säger socialchef Stina Lundquist vid Simrishamns kommun.

På Region Skåne arbetar distriktssköterskan Ylva Thor med projektet "Barn som far illa". Projektet har som uppdrag att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten och på så sätt skapa förutsättningar för vården och samhället att samverka.

– Alla människor har ett ansvar att anmäla och signalera till socialtjänsten om barn inte har det bra. Sedan har vi som arbetar i vården skyldighet i vår yrkesutövning att göra det. Vi arbetar för att öka kunskapen. Ett ökat antal anmälningar innebär att fler barn och föräldrar får möjlighet till stöd och hjälp, säger hon.

Samtliga kommuner följer en ökande trende och Tomelilla står ut som bäst i klassen tre år i rad.

Samtliga kommuner följer en ökande trende och Tomelilla står ut som bäst i klassen tre år i rad. Foto: André Kvist & Adobe Stock

Att antalet anmälningar ökat bör inte ses som negativt, menar Ylva Thor. Snarare är det något positivt att fler tar sitt ansvar och säger till när något inte vekar stå rätt till.

– Vi vet inte alltid varför anmälan görs men där vi kan se orsaken så är det vanligt att det handlar om omsorgsvikt. Ofta handlar det om basala behov som mat och hygien eller att man inte kommit till sina hälsobesök hos tandvården.

I Sjöbo kommun delar man grannkommunernas uppfattning om att det är positivt att fler anmälningar kommer in. Carina Malmborg Olsson, enhetschef vid myndighetsenheten, berättar att antalet personer inte är så många som antalet anmälningar. Tre anmälningar kan röra ett och samma barn från olika håll i samhället. Samtidigt går antalet ärenden i vågor.

– Under sommaren jobbar inte skolorna, anmälningar kommer då främst från andra instanser och är i regel färre. I augusti börjar skolan igen och våra duktiga pedagoger upptäcker vilka barn som inte verkar ha det bra och anmälningarna ökar. Jag tror de flesta kommuner kan se detta mönster över året, säger Carina Malmborg Olsson och fortsätter:

– Jag vill tro att våra verksamheter, vår egen förskola/skola men också polis och sjukvårdsinstanser samt kriminalvården, alla har blivit bättre på att identifiera barn och ungdomar som inte har det bra och tar sin anmälningsplikt på stort allvar.

Kartläggningen visar att Tomelilla har haft flest anmälningar i området de senaste två åren. Enhetschef Isabell Ahl vid individ- och familjeverksamheten i Tomelilla berättar att det troligen finns flera förklaringar till detta.

– Det kan handla om socioekonomisk struktur, ohälsotal av olika slag, det kan också handla om en ökad benägenhet att anmäla, säger hon.

Hur påverkas ni av den stora mängden ärenden?

– Det är en stor utmaning att hantera det kommunala uppdraget på bästa sätt. Vi i Tomelilla försöker vara kreativa i att göra så mycket som möjligt för så många som möjligt. Det handlar om att hitta metoder och modeller som passar den kommun vi arbetar i, säger Isabell Ahl och berättar att man tar hjälp av övriga kommuner inom SÖSK.

Fakta

Antal anmälningar per år fördelat per kommun

Sjöbo: 2015: 523, 2016: 591, 2017: 698, 2018: 731, 2019: 763

Simrishamn: 2015: 458, 2016: 535, 2017: 498, 2018: 553, 2019: 630

Tomelilla: 2015: 576, 2016: 539, 2017: 618, 2018: 768, 2019: 868

Ystad: 2015: 458, 2016: 583, 2017: 611, 2018: 633, 2019: 777

*Siffrorna för 2019 är viktade efter antal som kommit in till slutet av augusti eller slutet av september. Det är en prognos som utgår från att trenden följs året ut.

Källa: Kommunerna.

Publicerad 18 October 2019 10:13