Ystad kommun kan få betala närmare 300 000 kronor efter att man låtit en person vänta över ett år på boende.

Ystad kommun kan få betala närmare 300 000 kronor efter att man låtit en person vänta över ett år på boende. Foto: André Kvist

Funktionsnedsatt fick vänta över ett år på bostad

Kommunen riskerar straffavgift på 289 000 kronor

YSTAD.

Kommunen dröjde oskäligt lång tid med att ge en funktionsnedsatt person en plats på ett gruppboende. Inspektionen för vård och omsorg yrkar nu till förvaltningsrätten att besluta om en särskild straffavgift.

Av
André Kvist

Ystad kommun beviljade en person insats i form av boende enligt LSS. Ansökan kom in den 28 januari 2018 och beslutet fattades den 12 juni samma år. Efter 15 månader har personen fortfarande inte fått sin plats på boendet.

Dock har kommunen erbjudit en plats, den 3 juli i år, men detta har personen tackat nej till.

Att det tog över ett år att erbjuda boende ser IVO kritiskt på. Man ansöker nu till förvaltningsrätten att Ystad kommun ska betala en särskild avgift på 289 200 kronor då det dröjt oskäligt lång tid att verkställa ett beslut.

Kommunen har uppgett att fördröjningen beror på boendebrist. Detta trots att man öppnat två nya LSS-boenden med 22 platser under 2017 och 2018. Planer finns på ytterligare två boenden i samma storlek, samt ombyggnation av en lokal till tre lägenheter.

"Även om viss hänsyn ska tas till kommunens faktiska möjligheter att verkställa ett beslut så har kommunen ett planeringsansvar. Vad kommunen anfört om platsbrist medför således inte att dröjsmålet kan anses vara mindre allvarligt", skriver IVO.

Kammarrätten i Sundsvall har i flera domar angett att oskäligt dröjsmål är sex månader efter beslut, påpekar myndigheten.

Publicerad 16 October 2019 08:32