Flera olika amfibier har hittats vid vattenhålet tidigare år, nu är miljön förstörd.

Flera olika amfibier har hittats vid vattenhålet tidigare år, nu är miljön förstörd. Foto: Mostphotos.

Vattenhål fylldes igen – sällsynta amfibiers hem borta

Länsstyrelsen misstänker miljöbrott

TOMELILLA.

En fastighetsägare har fyllt igen ett vattensamling inom ett skyddat område. Nu har Länsstyrelsen i Skåne upprättat en anmälan med misstankar om miljöbrott.

Av
André Kvist

Fastighetsägaren har själv uppgett att vattenhålet fyllts igen före vårbruket i år. Detta eftersom fjolårets sommar torkade ut småvattnet.

Länsstyrelsen menar att vattenhålet omfattas av kraven för biotopsskyddsområde oavsett om det torkar ut eller ej. Att vidta åtgärder som kan skadad naturmiljön inom ett sådant område är förbjudet. Det behöver alltså inte finnas permanent vatten på platsen för att skyddet ska vara aktuellt.

Myndigheten har nu upprättat en anmälan angående miljöbrott. Småvattnet ligger i nära anslutning till naturreservatet Ljungavågen som framförallt arbetar för skapa livsmiljö för utrotningshotade groddjur. I det aktuella vattnet har man gjort fynd av större vattensalamander, lövgroda, långbensgroda och igel.

Småvattnet är än mer viktig för den hotade lökgrodan. I reservatet har man noterat 150 spelande hanar vissa år. Detta i endast fem vattenhål. Länsstyrelsen menar att igenfyllningen av detta vattenhål har påverkat lökgrodan då fynd har gjorts även här.

Publicerad 14 October 2019 09:56