Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Ingen sänkning av politikerlöner i nuläget: "Hade varit klädsamt att föregå med gott exempel"

V föreslog sänkt arvode för att spara pengar till kommunen

SKURUP.

Som ett förslag på hur Skurups kommun kan spara pengar har Vänsterpartiets Kristina Wieslander och Babak Rahimi motionerat om att sänka politikerarvodena. De vill bland annat att månadslönen för kommunstyrelsens ordförande sänks till ett prisbasbelopp.

Av
Emma Brännman

Rahimi och Wieslander yrkade även att alla de övriga fasta månadsarvodena sänks, med utgångspunkt från den lön kommunstyrelsens ordförande har. Nyligen debatterades ärendet i kommunfullmäktige.

– Vi kan se att politiken har sprängt sin budget med ungefär 1,5 miljoner från januari till augusti i år. Politiken har kostat kommuninvånarna 6,8 miljoner mot det budgeterade 5,3 miljoner. Med tanke på de sparkrav som styret har på verksamheten hade det varit klädsamt om politiken kunde föregå med gott exempel och ta fram en åtgärdsplan för att den budgeten ska hålla. Hur ska vi annars vara trovärdiga när vi kräver att verksamheter som redan går på knä, ska spara ännu mer? undrade Babak Rahimi.

Han underströk att demokrati måste få kosta. Men tyckte ändå att det fanns anledning att se över vad som har kostat mer än det smakat.

I kommunfullmäktiges presidieberedning pågår för närvarande en översyn av arvodesreglementet för kommunens förtroendevalda. En del besparingar har redan gjorts. Till exempel får fullmäktigeledamöterna numera betala för sina måltider i samband med fullmäktige, vilket innebär en besparing på 60 000 kronor om året.

– I grund och botten har Babak rätt. Vi har ett underskott på en och en halv miljon på de politiska verksamheterna. 2018 var det 1,6 miljoner och det är lite trist att Vänsterpartiet inte sade någonting då. Men det är naturligtvis ett problem när man inte följer budget och mot den bakgrunden har vi föreslagit en nedläggning av KSAU vilket innebär en besparing på en halv miljon kronor om året, och nästa år är ramen för politisk verksamhet höjd med en miljon. Det innebär att vi kommer att komma i balans, sade Johan Bolinder (M).

Det beslutades slutligen att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till den pågående översynen av politikerarvodena.

Efter fullmäktigemötet har ytterligare en motion kommit in på samma tema. Den här gången är det Sven-Åke Strandberg (KV) som yrkar att inga arvoden ska betalas ut till ordförande, första och andre vice ordförande i de beredningar där möten ställs in. En företeelse som han hävdar har blivit allt vanligare i Skurup under mandatperioden.

Publicerad 12 October 2019 07:00