Försäkringskassan miss 1978 har inneburit att mannen förlorat stora summor, nu får han ersättning på hundratusentals kronor.

Försäkringskassan miss 1978 har inneburit att mannen förlorat stora summor, nu får han ersättning på hundratusentals kronor. Foto: Mostphotos.

Man fick för lite livränta i 40 år efter jobbolyckan

Får endast räntekompensation för sex år

TOMELILLA.

En 66-årig man fick under 40 år för lite livränta efter en arbetsplatsolycka. Försäkringskassan betalade då ut 370 000 kronor. Mannen har även begärt räntekompensation för fyra årtionden men får endast för sex år av Justitiekanslern, JK.

Av
André Kvist

Mannen var endast 21 år gammal när olyckan inträffade. Han var mitt i utbildningen när han under sommaren 1974 ådrog sig skador som inneburit 33 procents invaliditet resten av livet. Studierna kunde har slutligen avsluta och efter rehabilitering har mannen haft ett yrkesverksamt liv med en nedsatt arbetsförmåga.

I februari i fjol upptäcktes att mannen i 40 år fått för lite livränta efter olyckan. Summan var beräknad till åldern 21 år som han var vid olyckan och inte 25 år som skulle innebära en större summa, en uppräkning av årsarbetsförtjänsten gjordes aldrig. Försäkringskassan erkände detta och betalade ut 370 000 kronor till mannen för perioden 1978 till 2018.

Dessutom har mannen krävt att Justitiekanslern betalar ett skadestånd på 626 205 kronor i räntekompensation för hela perioden.

Med hänvisning till preskription beviljar nu JK endast skadestånd för sex år, mellan 2008 och 2014. Sedan dess har Riksbankens reporänta varit noll eller minus, påpekar JK. Försäkringskassan får i uppdrag att beräkna skadeståndsbeloppet och samtidigt ersätter man ombudet med drygt 25 000 kronor.

"Justitiekanslern delar Försäkringskassans bedömning att underlåtenheten att uppräkna sökandens arbetsförtjänst får anses utgöra fel eller försumelse. Det finns därmed gurnd för skadestånd", skriver JK i sin bedömning.

*Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bland annat har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Publicerad 11 October 2019 11:58