Carolina Falkholts verk ”På armlängds avstånd” stod färdigt 2014 och målades nyligen över.

Carolina Falkholts verk ”På armlängds avstånd” stod färdigt 2014 och målades nyligen över. Foto: André Kvist.

Kommunledningen ställer sig bakom övermålningen av Falkholts verk

Personal kränkta på sociala medier

SIMRISHAMN.

Kommundirektör Diana Olsson och kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) stöttar personerna som hanterat ärende med väggmålningen på "Rosas vägg". Anställda som tagit besluten har blivit utsatta för kränkningar.

Av
André Kvist

Vid en pressträff på fredagsmorgonen redogjorde kommunledningen för ärendet med Carolina Falkholts väggmålning vid Österlens Museum. Bygglovet för väggmålningen gick ut i juni 2018 och måndagen den 7 oktober målades den över. Något som var i enlighet med avtalet som upprättades 2014.

Protesterna mot att måla över verket har dock varit kraftiga och flera har begärt att museichef Lena Alebo ska avgå. Kommunledningen med kommundirektör Diana Olsson i spetsen ställer sig bakom de beslut som har tagits. Även Jeanette Ovesson (M) håller med om att inget fel har begåtts.

– Vi politiker tar inte ställning i sakfrågan men anser att tjänstepersonerna agerat i linje med sitt uppdrag, säger hon.

Vidare tog man upp frågan om hot och våld mot personal. Samtliga händelser anmäls och det gäller även kränkningar, förtal och personangrepp.

– Medarbetare har inte vad vi vet nu, blivit utsatta för hot men utsatta för kränkningar via sociala medier. Som ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö måste vi som kommunledning agera, säger Jeanette Ovesson.

Publicerad 11 October 2019 00:00