Carolina Falkholts väggmålning intill Österlens Museum målades över den 7 oktober.

Carolina Falkholts väggmålning intill Österlens Museum målades över den 7 oktober. Foto: Privat.

Debatt: Får man förstöra ett konstverk hur som helst?

"Anmärkningsvärt att förstöra ett konstverk som tillhör vårt samtida kulturarv"

SIMRISHAMN.

Protesterna mot att måla över Carolina Falkholts verk fick inget gehör. Nu skriver kritikerna att man slösat med kommunala medel och förstört ett verk värt närmare en miljon kronor.

Nej, det får man förstås inte. Men precis det hände i Simrishamn måndagen 7 oktober. Då genomfördes en övermålning av konstnären Carolina Falkholts mural ’Armlängds avstånd’ som beställdes och köptes in av kommunen 2014. Övermålningen var beställd av en kommunal tjänsteman, museichefen Lena Alebo, uppbackad av kulturchef Anders Johnsson.

LÄS MER: Konsttävling för att ersätta Falkholts verk skrotas

Det är anmärkningsvärt att två av kommunens tjänstemän som har uppdraget av att utveckla och bevara kulturen i Simrishamn väljer att förstöra ett konstverk som sedan sin tillkomst för fem år sedan har ökat i värde på alla plan, ekonomiskt, mänskligt och kulturellt, och idag tillhör vårt samtida kulturarv. Förstörelsen av muralen ’Armlängds avstånd’ har lett till:

 • Kulturvärden har gått till spillo
 • Ett dyrbart konstverk (800 000 - 1 000 000 kr) har förstörts
 • Slöseri med kommunala medel
 • Intrång i konstnärens upphovsrätt
 • Att Simrishamn förlorat en turistattraktion
 • Dåligt rykte för Simrishamn
 • Bristande respekt för den fria och spontana medborgardebatten
 • Urholkning av medborgarnas förtroende för förtroendevalda och tjänstemän i kommunen

Vem tjänar på detta?

Ingen, naturligtvis. Varför har det då hänt? Därför att frågan inte har hanterats som den borde ha gjorts. Här är tjänstemännen inte ensamma om att ha brustit som offentliga aktörer, politikerna i kommunen har bidragit till den felaktiga handläggningen genom att klubba igenom ett beslut som gav Österlens museum (i samarbete med Street Art Österlen, dock inte ÖSKG som det felaktigt uppgavs i ansökan) medel ur Yngve Östbergs fond att måla över och ersätta Carolina Falkholts mural med ett annat konstverk, utan att ställa de viktiga frågorna:

 • Vad är bakgrunden till detta?
 • Får man lov att förstöra ett konstverk?
 • Hur mycket är konstverket värt idag?
 • Vad säger Carolina Falkholt, är hon vidtalad?
 • Kan konstverket betraktas som ett samtida kulturarv och vad säger i så fall regelverket?
 • Ska vi använda kommunala medel till att måla över ett konstverk som kommunen köpt in?
 • Hur kommer det att påverka den positiva synen på Simrishamn som kultur- och turiststad?
 • Vad säger turist- och besöksnäringen?
 • Har Simrishamn någon plan för konstens plats i samhället?

Viktiga frågor som borde ha ställts innan beslut fattades i ärendet men som aldrig diskuterades. På tjänstemannasidan gjordes heller ingen bedömning eller analys över vilka konsekvenser en övermålning och förstörelse av konstverket skulle leda till.

Så rusar museichefen Lena Alebo åstad och ger klartecken till förstörelsen av ett konstverk utan att ha skaffat sig kunskap om vad detta kommer att innebära, för konstverket, konstnären, kulturarvet, Simrishamn som kulturstad och besöksmål, och för alla de medborgare som vill bevara konstverket och håller på att samla in medel för att betala ett nytt bygglov och sanktionsavgiften som museet dragit på sig.

Mitt i denna process av positiva initiativ, debatt och aktiviteter som håller liv i och är ett kännetecken för ett samhälles demokratiska hälsotillstånd, föregriper museichef Lena Alebo utfallet av denna demokratiska process, öppnar grinden till museiträdgården och släpper in skyliften och målarfirman som getts i uppdrag att förstöra konstverket ’Armlängds avstånd’.

Vad ska kommunen göra nu?

1. Det bör undersökas om besluten och handläggningen som ledde fram till konstverkets förstörelse har hanterats på rätt sätt, vilka bedömningar gjordes? Hur ser underlaget ut?

2. Utbilda kommunens politiker och tjänstemän i det samtida kulturarvet och ta snarast fram en plan för hur Simrishamn ska förhålla sig till konsten i samhället och det samtida kulturarvet.

3. Rehabilitera Simrishamn genom att be Carolina Falkholt om ursäkt och bjuda in konstnären att skapa en mural på en av kommunens väggar.

Mia Gröndahl, Neta Norrmo, Emma Karp Lundström, Maj Ström, MalinMatilda Allberg, Amanda Cederstrand, Christina Leifsdotter, Anne-Beth Borselius, Mona Kealah, Inger Lundmark med flera i gruppen på Facebook Vi vill ha kvar Carolina Falkholts väggmålning i Simrishamn som har över 650 medlemmar idag.

Simrishamn 9 oktober 2019

Publicerad 10 October 2019 09:20