Båda parter i ett förhållande bör få lika stor del av försörjningsstödet, anser Centerpartiet.

Båda parter i ett förhållande bör få lika stor del av försörjningsstödet, anser Centerpartiet. Foto: Mostphotos.

C vill att försörjningsstöd fördelas lika

"Ystad behöver agera för att bli en jämställdare kommun"

YSTAD.

Centerpartiet har i en motion lyft att försörjningsstöd ska betalas ut i två lika delar till båda parter. Detta skulle öka jämställdheten och minska kvinnors utsatthet, menar centerpartisten Elisabeth Håkansson.

Av
André Kvist

Det är oftast så att försörjningsstödet betalas ut till mannen i hushållet, trots att båda parter står som sökande och pengarna är riktade till hushållet, skriver Elisabeth Håkansson (C) i sin motion. Detta leder till att en del kvinnor inte får ta del av stödet.

För att minska kvinnors utsatthet och öka deras möjlighet att lämna destruktiva relationer är ett jämställt stöd en väg att stärka den ekonomiska självständigheten, står det i motionen. Speciellt viktigt är det för kvinnor som nyligen kommit till Sverige. Detta skulle stärka deras position i samhället med ekonomisk trygghet och integration.

" Här kan jämställt försörjningsstöd spela en central roll."

Partiet med Håkansson i spetsen yrkar nu att stödet betalas ut i två lika stora delar till parterna. Något hon skriver har beslutats i bland annat Malmö och Tomelilla redan.

"Även Ystad kommun behöver nu agera för att bli en jämställdare kommun."

Publicerad 09 October 2019 08:31