Medborgaren föreslog att unga skulle städa på stränderna.

Medborgaren föreslog att unga skulle städa på stränderna. Foto: Adobe Stock

Visst gehör för medborgarförslag om strandstädning: "Avser arbeta vidare"

Politiker vill bredda konceptet till att innefatta fler än bara unga

SKURUP.

Fullmäktige gillade medborgarförslaget om att låta lovlediga ungdomar städa på kommunens stränder. Politikerna enades dock om att det är bättre att bredda det till att gälla både fler platser och fler människor.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare berättat om medborgarförslaget att låta lovlediga ungdomar städa på stränderna i kommunen.

"Detta upplägg skulle inte bara göra att vi fick en mera prydlig och ren kustlinje, det skulle också ge ungdomar i vår kommun chansen att prova på arbetslivet och att tjäna lite egna pengar", skrev förslagsställaren bland annat.

Kommunstyrelsen fattade tycke för förslaget men valde ändå att föreslå kommunfullmäktige att avslå det.

– Vi tycker att andemeningen i förslaget är väldigt bra men det fångar inte riktigt upp bredden i det vi skulle vilja arbeta vidare med. Vi skulle till exempel vilja att man tillämpar detta på andra områden än enbart stränderna. Det finns även andra människor som står långt från arbetsmarknaden, som vi skulle kunna tänka oss att man kan nyttja på ett bättre sätt i de här sammanhangen. Nu känns det lite hårt att avslå förslaget eftersom vi avser arbeta vidare med intentionerna i det. Så jag skulle vilja yrka på att det anses besvarat i stället, sade Johan Bolinder (M) när ärendet togs upp i fullmäktige.

Fullmäktige enades om att anse medborgarförslaget besvarat och kommunstyrelsen kommer nu att arbeta vidare med ett liknande, men bredare, förslag.

Publicerad 08 October 2019 00:00