Bör barnböcker vara politiska?

Bör barnböcker vara politiska? Foto: Adobe Stock

Politiker: Är trumpen Donald lämplig som barnbok?

Önskar svar om politisk satir för barn

SKURUP. Är politik satir lämplig för små barn? Den frågan ställer SD:s Lars Nyström som önskar svar från styret gällande en barnbok som finns på kommunens bibliotek.

Boken som Nyström önskar svar om heter ”Bosse & Bella och trumpna Donald”.

– Jag anser att det är en väldigt tydlig koppling till vilken Donald det är man syftar till. Pojken har inte bara samma frisyr som Donald Trump utan har också flyttat in i det vita huset vid parken. Visst pojken blir snäll i slutet men i stora delar av boken beskrivs han inte som någon särskilt trevlig karaktär, förklarar Lars Nyström (SD).

Han önskar nu genom en interpellation svar av kommunutvecklingsberedningens ordförande Jörgen Sjöslätt (C) om boken verkligen ska ha en plats på bibliotekets barnavdelning.

– Självklart ska vi kunna ha politisk litteratur på våra bibliotek, men jag ställer mig tveksam till om det hör hemma på barnavdelningen. De kan inte urskilja samma nyanser som vuxna. I biblioteksplanen under värdgrund står angivet att biblioteken ska vara demokratiska, icke politiska och icke religiösa mötesplatser, säger han.

Lars Nyström är noga att påpeka att det inte rör sig om något ställningstagande för eller mot varken boken eller Donald Trump utan helt enkelt en fråga om hur man resonerar kring den här typen av litteratur inom biblioteken i Skurups kommun.

– Jag vill lyfta frågan. Sedan har jag fullt förtroende för att våra tjänstemän gör en korrekt bedömning.

Publicerad 07 October 2019 13:35