Genrebild.

Genrebild. Foto: Alexander Paul Thomass/Adobe Stock

Ingen garanti för särskilt boende över 85 år

Förslag om garanterat boende för de som fyllt 85 gick inte igenom

SKURUP.

För lite mer än ett år sedan lade Centern en motion om att erbjuda personer som fyllt 85 år garanterad plats i särskilt boende. När fullmäktige skulle ta ställning till förslaget var det dock bara Kommunens Väl som yrkade bifall.

Av
Emma Brännman

Centerpartiets förslag var att erbjuda de som fyllt 85 år garanterad plats i särskilt boende i Skurups kommun. Detta då partiet anser att det kommer behövas fler platser i särskilt boende i takt med att andelen äldre medborgare ökar.

Förslaget har setts över och nu har kommunfullmäktige fattat sitt beslut.

– Jag tycker det är jätteviktigt att våra äldre som så önskar och behöver snabbt kan få en plats i särskilt boende. Efter att vi lämnade in motionen har kommunfullmäktige beslutat att upphandla drift och byggnation av ett särskilt boende i omfattningen av 72–80 lägenheter. Jag tycker att det går i rätt riktning och är klart positiv till detta. Jag fortsätter bevaka frågan och nöjer mig med att yrka bifall till förslaget om att anse motionen besvarad, sade Jörgen Sjöslätt (C).

Enligt utredningen av förslaget är ungefär 350 personer i Skurups kommun 85 år och äldre, 65 av dem är för närvarande beviljade bistånd för särskilt boende.

Sven-Åke Strandberg (KV) var ensam om att yrka bifall till motionen.

– Jag tycker faktiskt att den är både tidsenlig och väldigt bra. Det är en trygghet att en kommun kan erbjuda detta, sade han.

Fullmäktige beslutade dock att anse motionen besvarad, med hänvisning till det särskilda boende för äldre som det alltså tidigare har tagits ett beslut om.

– Så som motionen var skriven fanns också en del problematik. Andemeningen är säkert att erbjuda äldre som är stadigvarande boende i kommunen men man skulle kunna se en risk eller möjlighet, hur man nu ser det, att kommuner som inte har möjlighet att tillgodose boende inom en viss tid skulle utnyttja möjligheten att placera äldre i vår kommun. Och det är ju inte riktigt avsikten med den här motionen utan det arbete som vi gör är främst att verka för att ha tillräckligt många platser för våra äldre, som är skrivna i Skurups kommun sedan tidigare, sade Johan Bolinder (M).

Publicerad 07 October 2019 11:42