Fiskarevägen startar i Abbekås hamn.

Fiskarevägen startar i Abbekås hamn. Foto: Emma Brännman

Kustnära väg förblir öppen för biltrafik: "Krävs mycket starka skäl att stänga av en allmän väg"

Det blir ingen gång- och cykelväg av Fiskarevägen

ABBEKÅS.

Medborgaren som önskade göra om Fiskarevägen till gång- och cykelväg fick inget gehör av politikerna i fullmäktige. Enligt utredningen av förslaget finns det ingen anledning att stänga av vägen för biltrafik.

Av
Emma Brännman

En medborgare har föreslagit att Fiskarevägen i Abbekås ska stängas för genomfartstrafik och bara vara öppen för cykel- och gångtrafikanter. Istället föreslogs att vägen mellan Metta Jörgens väg och Fredrika Wallis väg öppnas för genomfart.

Läs mer: Förslag: "Gör Fiskarevägen till gång- och cykelväg"

Samhällsbyggnadsberedningen har låtit en trafikingenjör se över medborgarförslaget. Det konstateras att förslaget förvisso är möjligt att genomföra och att den totala kostnaden skulle landa på mellan 250 000 och 350 000 kronor. Utredningen visar dock att biltrafiken på Fiskaregatan för närvarande är låg och att det inte har framkommit några särskilda skäl till att genomföra den föreslagna förändringen. För att stänga av en allmän väg för trafik med motordrivna fordon krävs enligt lag mycket starka skäl.

För att öppna vägen mellan Fredrika Wallis väg och Metta Jörgens väg skulle det krävas en detaljplaneändring då den aktuella platsen är avsedd för parkmark i dag.

"En möjlig ändring av Fiskarevägen, som alternativ till medborgarförslaget är att göra om vägen till ett gångfartsområde, vilket innebär en hastighet på sex-sju kilometer i timmen där bilar, cyklister och gående samsas om gatan", står det i utredningen.

Ett enigt kommunfullmäktige valde dock att inte genomföra några förändringar alls, utan istället anse motionen besvarad med hänvisning till den genomförda utredningen.

Publicerad 06 October 2019 07:00