Kusten i Abbekås.

Kusten i Abbekås. Foto: HAnnes Tobiasson

Ny plan för att skydda stränderna mot klimatförändringar antagen

"Vi har äntligen nått ett delmål"

SKURUP.

Skurups kommun har antagit en kustförvaltningsplan. I planen finns strategier för hur man ska hantera erosion och översvämningar i kustnära områden, i takt med den stigande havsnivån.

Av
Emma Brännman

Arbetet med att ta fram en strategi för Skurups kommuns kustremsa har pågått under flera år. Förra året fick konsultföretaget Sweco Environment uppdraget att ta fram ett förslag till kustförvaltningsplan. Förslaget innehöll en kustförvaltningsstrategi, principer för hållbar kustförvaltning i Skurups kommun, en handlingsplan och förslag på löpande mätprogram.

Läs mer: Skyfall, översvämningar och erosion hotar kuststäderna

– Vi är medvetna om riskerna med stigande havsnivåer som kan leda till allvarliga effekter längs vår kust. Nu handlar det om ett långsiktigt arbete för att förhindra översvämning i kustnära bebyggelse och erosion vid lågtliggande kuststräckor. Det är viktigt att komma igång så snabbt som möjligt och därför förordar vi samarbete med grannkommunerna, sade Sol-Britt Lundgren (C) när fullmäktige debatterade förslaget.

En rad olika instanser så som närliggande kommuner, myndigheter och privata aktörer längs kusten har fått tycka till om förslaget. Nu har Skurups fullmäktige antagit det och därmed har kommunen fått en kustförvaltningsplan.

Läs mer: Tålamodet slut hos de som vill rädda stränderna

– Nu har vi äntligen nått ett delmål på vägen, vi ska inte på något sätta kalla det för ett slutmål eftersom det snarare är startskottet på ett målmedvetet arbete med våra väldigt högt prioriterade kustfrågor. Det är ett viktigt steg att kunna anta en plan som ger oss vägledning i vårt interna arbete men som också kan fungera som ett styrdokument i förhållande till olika intressenter, alltifrån Trafikverket till medborgare som har intresse av detta, sade Johan Bolinder (M).

Fullmäktige var relativt enigt i frågan. Maria Ivansson (MP) efterfrågade dock en årlig återrapportering till fullmäktige.

– Vi ser positivt på förslaget och tycker att det är en väl genomarbetad plan. Vi skulle däremot vilja att åtgärderna tidsattes till exempel genom att begära återkoppling till fullmäktige årligen, eftersom det är på ganska lång sikt som de här åtgärderna ska vidtas. Vi är lite oroliga över att det inte finns en person dedikerad att jobba med de här frågorna på kommunen. I vårt budgetförslag ville vi inrätta en tjänst med ansvar för just de här frågorna men där valde styret i stället att skära ner på den enhet som borde vara ansvarig, sade Maria Ivansson.

Publicerad 05 October 2019 07:00