Tandläkarens kompetens ifrågasätts skarpt och nu ska hen granskas.

Tandläkarens kompetens ifrågasätts skarpt och nu ska hen granskas. Foto: Adobe Stock.

Tandläkare på Österlen utreds efter brister i hygien och rutiner upptäckts

Yrkesutövningen inom flera områden är bristfällig

ÖSTERLEN.

Inspektionen för vård och omsorg har upptäckt flera brister vid en tandläkarverskamhet. Det handlar om patientsäkerhetsarbetet med hygienrutiner, dokumentation och läkemedelsrutiner. Man beslutar nu att granska tandläkarens kompetens.

Av
André Kvist

Ivo bedömer att verksamhetens brister medför patientsäkerhetsrisker som måste åtgärdas. Vid inspektion fann man sterila förpackade verktyg utan datum och instrument som låg öppna för kontaminering. Narkotikaklassade läkemedel förvarades i ett olåst skåp och det saknades dokumentation över använda läkemedel.

Gällande tandläkaren i fråga fann myndigheten att hen inte följde kraven på en god och säker vård. Det saknas diagnoser som styrker behandlingar och dokumentation för många steg i arbetet.

"IVO bedömer att tandläkare [Namn] brister vid behandlingars genomförande inom ämnesområdena röntgen, parodontologi, endodonti, protetik och kirurgi. Bristerna medför att kravet på god tandvård i enlighet med 3 § tandvårdslagen (1985: 125) inte uppfylls."

Myndigheten beslutar nu att öppna ett nytt ärende för granskning av tandläkarens odontologiska kompetens.

Publicerad 02 October 2019 11:14