Sänkt hastighet kan påverka godstrafikens flöde, det menar åtta högt uppsatta politiker i sydost som i en skrivelse pekar ut flera brister i Trafikverkets förslag.

Sänkt hastighet kan påverka godstrafikens flöde, det menar åtta högt uppsatta politiker i sydost som i en skrivelse pekar ut flera brister i Trafikverkets förslag. Foto: Msotphotos.

Politisk enighet om riksväg 11: "Förslaget är bristfälligt"

Anser att Sydöstra Skåne prioriteras ned

SYDOST.

Samtliga kommunalråd och oppositionsråd som ingår i SÖSK har gemensamt kritiserat Trafikverkets förslag på förändringar på riksväg 11. Man anser att det saknas en hel del konsekvenser och att myndigheten ser ner på Sydöstra Skåne.

Av
André Kvist

Trafikverket föreslår nya hastigheter på riksväg 11 med start den 4 november. Innan dess har förslagit varit på remiss och nu har samtliga kommunalråd och oppositionsråd i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn svarat.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets nollvision om att ingen på sikt skadas eller dödas i trafiken. Man vill därför öka hastigheten mellan Sjöbo och Anklam till 100 kilometer. Samt sänka hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen på sträckorna Anklam till Tomelilla, samt Tomelilla till Simrishamn.

Detta skulle innebära ökad restid, räknar Trafikverket med. Tillgängligheten påverkas marginellt och långväga resor hänvisas till Österlenbanan som nu rustas upp.

Politikerna anser att förslaget är ett bevis på att myndigheten ser ner på området och att det prioriteras ned.

"Förslaget att sänka hastigheterna på väginfrastrukturen utan att samtidigt arbeta med åtgärder för att öka tillgängligheten ger en uppfattning om att det är lättare att prioritera ner satsningar i delregionen."

Vidare pekar man på att någon helhetsbild för konsekvenserna på trafikflödet saknas, både vad det gäller gods- och persontrafik.

"Förslaget och underlaget från Trafikverket är bristfälligt och ger inte en tydlig bild av hela situationen och dess konsekvenser."

De åtta politikerna som skrivit under redogör för antalet dödsfall och olyckor som skett mellan 2016 och 2019. Två personer har förlorat livet och det har skett 93 registrerade olyckor. Åtgärder bör hellre sättas in vid olycksdrabbade områden istället för att sänka hastigheten, menar de.

Samtidigt bortser Trafikverket från hur viktig Lund är som målpunkt för många resenärer längs riksväg 11. Det finns ytterligare aspekter som inte redovisas närmare, exempelvis kopplingar till infrastrukturen och tillgängligheten till andra större vägar. Eller något angående godstrafiken var flöde kan förändras med en sänkt hastighet längs sträckan.

Publicerad 20 September 2019 07:00