Foto: Andreas Gruvhammar/Mostphotos

Nej till gratis buss för de som är 75 plus

Kommunstyrelsen sade nej till medborgarförslaget

Av
Emma Brännman

SKURUP. I flera skånska kommuner erbjuds pensionärer som har passerat en viss ålder gratis resor med kollektivtrafiken. Resorna bekostas med kommunala medel. En medborgare föreslog förra året att även Skurups kommun skulle underlätta resandet för äldre, genom införa gratis bussåkning för kommuninvånare som har fyllt 75 år.

Nu har Skurups kommun utrett förslaget och under kommunstyrelsens senaste sammanträde fick det nobben av politikerna. För Skurups del skulle införandet av gratis kollektivtrafik för kommuninvånare från 75 år och uppåt innebära en årlig kostnad på cirka 400 000 kronor. Medel för detta finns inte inom befintlig budget, konstateras det i utredningen. Kostnaden kan därtill förväntas öka med cirka 25 000 kr per år de kommande åren eftersom antalet invånare som är 75 år och uppåt ökar.

Publicerad 20 September 2019 07:00