På denna teckning från 1680-talet kan man se den gamla ruinen av klosterkyrkan som nu återfunnits.

På denna teckning från 1680-talet kan man se den gamla ruinen av klosterkyrkan som nu återfunnits. Foto: Arkeologerna.

Klosterkyrka från 1100-talet funnen: "Otroligt spännande"

Sista dagen gjordes unika fyndet

ÖVED.

När en markradarundersökning genomfördes på Övedskloster gjordes en unik upptäckt. Delar av den gamla klosterkyrkan med anor från 1100-talet hittades. "Vi vet att det har funnits en stor klosteranläggning på den här platsen, men inte var den låg, eller om något fanns kvar", säger antikvarie Anders Rosendahl.

Av
André Kvist

I samband med att man skulle göra markarbete på Övedskloster utanför Sjöbo beställdes även en markradarundersökning av Länsstyrelsen Skåne. Arkeologerna från Statens historiska museer granskade två platser, ett där markarbete skulle göras och ett med hjälp av en 1600-talsteckning som förvarades på klostret.

– Vi vet att det har funnits en stor klosteranläggning på den här platsen, men inte var den låg, eller om något fanns kvar. Därför använde vi tillfället när det skulle grävas vid borggården i samband med en ny butiksstart. Vi beslutade oss för att köpa en markradarundersökning, berättar Anders Rosendahl, antikvarie på Länsstyrelsen Skåne.

Den mörka delen på bilden är del av grundmuren till klostret från 1100-talet.

Den mörka delen på bilden är del av grundmuren till klostret från 1100-talet. Foto: Arkeologerna.

Det fanns ett flertal kloster i Skåne under medeltiden som på sin tid var viktiga kulturcentrum. Dessa försvann dock i samband med reformationen under 1500-talet. Ett fåtal lämningar har hittats men den gamla byggnaden på Övedskloster har inte synts till på århundraden.

Tack vare den den teckning som familjen Ramel har i sin ägo kunde Arkeologerna välja ut den mest troliga platsen.

–Teckningen gjordes 1680 av en kartograf och tecknare som hette Gerhard von Burman. På teckningen från Övedskloster syns en stor ruin av den ursprungliga klosterkyrkan nära slottet. Med stöd av ruinens placering på teckningen och besök på platsen valde vi ut ett andra undersökningsområde.

Övedsklosters herrgård, en konceptkarta från 1726.

Övedsklosters herrgård, en konceptkarta från 1726. Foto: Arkeologerna.

Just på denna plats dök konturer av en byggnad upp. Sannolikt rör det sig om klosterkyrkans kor och absid som ligger på en knapp meters djup.

–Det är högst sannolikt att kyrkobyggnaden är bevarad och fortsätter under dagens mur in över borggården till Övedsklosters slott, säger Bengt Westergaard på Arkeologerna.

Platsen ska nu vara skyddad men den gamla klosterkyrkan kommer att vara begravd i fortsättningen.

–Det är otroligt spännande att veta att vi har hittat lämningarna av kyrkan till det här klostret som byggdes på 1100-talet. Det var på sista dagen vi hittade den så en riktig succé!, säger Anders Rosendahl och fortsätter:

– Det finns ingen anledning att sätta igång att gräva ut borggården, men nu vet vi var ruinen finns. Vi har ett bra planeringsunderlag, till hjälp vid framtida markarbeten för att undvika fornlämningen,

Fakta

Klostret tillhörde premonstratensorden, som grundades 1120 av Norbert av Xanten, ärkebiskop i Magdeburg, och stadfäst 1126.

Klostret i Öved benämndes på latin Insula Sanctae Trinitatis eftersom det var helgat åt den heliga trefaldigheten och låg på en ö eller halvö i Vombsjön, som då var betydligt större än nu.

Övedskloster blev med tiden en stor jordägare. Vid reformationen 1536 indrogs förutom klostret också dess drygt hundra underlydande gårdar till danska kronan.

När Tyge Krabbe ägde gården brandhärjades den mellan 1594 och 1606 (året en ny uppfördes). Det troliga är att det mesta av klostret försvann i samband med detta.

Källa: Arkeologerna & Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 19 September 2019 00:00