Frågan om familjecentral i Sjöbo har varit på tapeten i många år men invånarna får vänta åtminstone till nästa år.

Frågan om familjecentral i Sjöbo har varit på tapeten i många år men invånarna får vänta åtminstone till nästa år. Foto: André Kvist & Mostphotos.

Familjecentralen blir dyrare och försenad

"Förhoppningen är att den är på plats nästa år"

SJÖBO.

Den länge omtalade familjecentralen skulle enligt planen vara på plats i höst. Men det troliga är att den försenas med drygt ett år.

Av
André Kvist

Planerna sträcker sig långt tillbaka, redan 2014 gick projektet dock projeket i stöpet. Då på grund av för höga hyrkosnader. När så Sjöbo kommun och Region Skåne skrev på en avsiktsförklaring i december 2018 så var förhoppningen att familjecentralen skulle vara på plats till hösten därpå.

– Vi hoppas på nästa, det är förhoppningen vi har men jag vågar inte säga något datum. Det är främst beroende på lokalerna, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.

– När vi skrev på avsiktsförklaringen så ville vi ha den igång denna höst men tyvärr verkar det inte bli så och jag låter det vara osagt var den ska vara.

Region Skåne och tjänstepersonerna hanterar just nu frågan om när familjecentralen kan vara på plats och framförallt var den ska ligga. Tidigare har Sandbäcksskolan varit det främsta förslaget.

Kommunens politiker har nyligen hanterat frågan om finansiering av familjecentralen. Familjenämnden har äskat om mer anslag, drygt 400 000 kronor för uppstarten samt ytterligare kostnader för själva driften. Att nämnden ska få uppdraget att inrätta en familjecentral är man överens om i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Centralens väntas kosta drygt 1,5 miljoner årligen. Men frågan om extra pengar delar politikerna.

Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkade på bifall att skjuta till mer pengar och fick stöd av Lars Lundberg (KD). Men majoriteten avslog en ökad budget. Nu ska frågan slutligen avhandlas i kommunfullmäktige den 25 september.

– Samverkan i olika former är alltid effektivare än att var och en jobbar på sitt håll. En familjecentral blir en mötesplats för många olika kompetenser som underlättar för invånarna. Den 25 september ska vi hantera pengafrågan, säger Magnus Weberg.

Publicerad 19 September 2019 09:19