Dispyten kan nu leda till att den msåte avgöras i domstol, Ystad kommun välkomnar en sådan lösning.

Dispyten kan nu leda till att den msåte avgöras i domstol, Ystad kommun välkomnar en sådan lösning. Foto: Patrik Svedberg.

Striden om tornväktarna: Kommunen välkomnar prövning i domstol

Personalchefen: "Stridsåtgärderna är otillåtna"

YSTAD.

Dispyten om en tornväktares anställning kan bli föremål för domstolen. Personalchef Clas Martinsson menar att man följer lagstiftningen och anser att det facket gör strider mot lagen. Man öppnar nu för att lösa tvisten i en domstol.

Av
André Kvist

Förhandlingarna bröt samman och striden eskalerade när facket införde så kallat stridsåtgärder den 2 september. Innan varje pass blåser tornväktarnas falskt i en halvtimme.

Bakgrunden är att en av de tre tornväktarnas anställningsform. Kommunen ansåg att det inte var befogat att ge personen tillsvidareanställning medan fackförbundet KYDS och Malmö LS (Syndikalisterna) satte sig i motvärn.

– Vi är måna om att följa lagstiftningen, i det här fallet lagen om anställningsskydd. Vi har gjort en noggrann analys och bedömer att det i detta fall inte finns någon rätt till tillsvidareanställning, säger Clas Martinsson, personalchef på Ystads kommun, i ett pressmeddelande.

Parterna har förhandlat vid flera tillfällen. Enligt facken ska kommunen ha hotat med att utlysa samtliga tre tjänster vid ett av dessa tillfällen. Det gäller bland annat Roland Borgs 50 år långa tjänstgöring.

Kommunens personalchef anser att de stridsåtgärder som facket tagit till är otillåtna enligt lagen (MBL) sedan den 1 augusti i år. Samtidigt öppnar man för att lösa frågan i en domstol.

– Stridsåtgärderna är otillåtna. Även om Syndikalisterna tycker annorlunda så är det inte stridsåtgärder som kan lösa tvisten. Vi har en rättsordning som prövar rättstvister i domstol om parter inte kan enas. Vi välkomnar en sådan prövning, säger Clas Martinsson.

I lokala medier ska facket ha påtalat att släktskap ska ge förtur till arbetet, skriver kommunen. Detta tar man avstånd från.

– Det säger sig självt att en tjänst tillsätts i Ystad kommun genom att man är bäst lämpad och genom kvalifikationer - inte genom släktskap. Så detta påstående tar vi verkligen avstånd från. Vi måste behandla alla våra anställda lika. Allt annat vore respektlöst mot dem.

Facklig företrädare Cim Sävel säger att hon inte kan avgöra huruvida det går så långt som till domstol. I nuläget har man inte tagit beslut om att ta till fler stridsåtgärder och man arbetar på namninsamling från Ystadborna.

– Vi varslade den sista juli, därför hävdar vi att stridsåtgärderna påbörjades innan lagändringen började. Därtill förhalade kommunen processen genom att först förhandlingsvägra med sektionen, och sedan dra ut på tiden. Vi ville undvika att varsla innan förhandlingarna ägt rum, men blev tvungna att varsla innan på grund av lagändringen, säger hon och fortsätter.

– Vi har inte hävdat att släktskap ska ge förtur, snarare är det en sak som KYDS vill. Alltså ett krav; inte befintlig rättighet.

Vilka händer framöver?

– Vi har förhoppningen att komma igång med den fysiska namninsamlingen från invånarna inom kort, så det är mycket arbete med den delen, säger Cim Sävel.

Publicerad 11 September 2019 14:16