Läkarens sjukdom gör honom olämplig att utöva sitt yrke, anser Ivo.

Läkarens sjukdom gör honom olämplig att utöva sitt yrke, anser Ivo. Foto: Mostphotos.

Sjuk läkare kan förlora legitimationen – vägrar behandling

IVO: "Uppenbart olämplig att utöva läkaryrket"

SYDOST.

En läkare i sydöstra Skåne riskerar att förlora sin legitimation. Inspektionen för vård och omsorg anser att han inte ska tillåtas arbeta vidare. Men arbetsgivaren anser att patientsäkerheten inte är hotad.

Av
André Kvist

I juli i fjol mottog Ivo en anmälan gällande en läkare i sydöstra Skåne. Däri stod att läkaren var sjuk och inte lämplig att utföra sitt yrke. Myndigheten har nu granskat den manliga läkares arbete och fått in yttrande från både läkaren och arbetsgivaren.

Arbetsgivaren är av den meningen att det inte finns några indikationer på att läkaren skulle utgöra en risk för patientsäkerheten. Han arbetar deltid som konsult på en mindre ort.

Läkaren själv har berättat om episoder där han inte kan förklara bakomliggande orsaker. Han har motsatt sig provtagning och skjutit upp sitt behov av operationer. Detta förklarar han med att livsomställningen som en operation skulle innebära är oacceptabel. Att läkaren vägrar ta emot vård talar för att han är olämplig att utöva läkaryrket.

Kategoriskt förnekar läkaren att han skulle utgöra en risk för patientsäkerheten, står det i Ivo:s handlingar. Myndigheten håller inte med och anser att sjukdomstillståndet är oroväckande. Därför har man nu begärt att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar legitimationen i första hand. I andra och tredje hand yrkar man på läkarundersökning och tre års prövotid. Vad för sjukdom läkaren har framgår inte av de maskerade handlingarna.

Publicerad 11 September 2019 10:40