Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Kommunen köper central tomt för förskola – kan även byggas bostäder här

Privatperson säljer mark utmed 101:an

SKIVARP.

Skurups kommun köper mark av en privatperson i Skivarp för att uppföra en ny förskola. Köpet kommer att kosta knappt en miljon.

Av
Emma Brännman

Det är kommunstyrelsen som nu har tagit beslutet att köpa mark av en privatperson för att kunna genomföra planerna på att bygga en ny förskola i byn. Området är cirka 10 000 kvadratmeter stort och kommer att kosta Skurups kommun strax under en miljon kronor. I beslutet konstateras att det rör sig om ett stort område, som även skulle kunna inrymma bostäder. Marken är centralt belägen utmed väg 101 och i höjd med Nyponvägen.

Tanken är att förskolan ska byggas av en privat aktör och hyras av kommunen. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Blåklinten.

Nästa steg i processen är att upprätta en ny detaljplan för området.

Publicerad 10 September 2019 11:28