Knut Sigander berättar att det märkliga är att stiftelsen glömdes bort under många år. Här är stiftelseurkunden från 1926.

Knut Sigander berättar att det märkliga är att stiftelsen glömdes bort under många år. Här är stiftelseurkunden från 1926. Foto: Privat.

Knuts detektivarbete återupplivade okänd stiftelse

"Den verkar ha funnits under radarn hela tiden"

LÖDERUP.

När Knut Sigander blev utsedd som ledamot till en stiftelse så ville han utföra uppdraget helhjärtat. Dock fanns ingen information om stiftelsen och ingen verkade ens känna till stiftelsens existens. Mycket arbete senare visade det sig att den fanns och hade pengar kvar.

Av
André Kvist

I början av december 2018 utses Knut Sigander, vice ordförande i överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige i Ystad till ledamot i Anna och Ingvar Ingvarssons stiftelse. Detta var hans första uppdrag för en stiftelse och initiativrikt ville han veta mer om vad som förväntades av honom. Efter kontakt med kommunkansliet, ekonomiavdelningen, sin företrädare och stadsantikvarien stod en sak klar. Stiftelsen var helt okänd.

– Ingen visste att det fanns en stiftelse. Endast en anteckning från 2003 som visade vägen till Löderup fanns. Det verkar som att det inte har hänt något sedan dess och då blir det ännu konstigare att förordna människor år efter år, berättar Knut Sigander.

Vad som hände vågar jag inte säga men det är mycket märkligt

Länsstyrelsens stiftelseregister hade inga uppgifter om den. I Löderup fanns inga handlingar men där hänvisades Knut till Riksarkivet i Lund. Där hade man dock bara handlingar fram till 1995 så återigen vände Knut sig till Löderup.

Efter mycket arbete hittas slutligen en låda med handlingar. Bankböcker från Ingelstorps sparbank, som stängde 2011, hittades och slutligen kunde Knut spåra ledtrådarna till banken i Borrby.

– Kontona var inaktuella men nu har de återaktualiserats. Eftersom stiftelsen är till hälften kyrklig så är kyrkoherden ordförande och jag har varit i kontakt med henne om vad vi ska göra härnäst, säger Knut Sigander.

Gamla handlingar och uppgifter hittades efter mycket arbete i en låda i Löderup.

Gamla handlingar och uppgifter hittades efter mycket arbete i en låda i Löderup. Foto: Privat.

Summan var relativt oansenlig, endast 42 490 kronor. Dock är det pengar som kan, och ska, gå till främjande ändamål. Vidare forskning i stiftelsen visar att den uppstod 1926 och genom åren delades pengar ut fram till 2003.

– Man började med 10 000 och det skulle gå till främjande ändamål som förskönande och till duktiga elever. Tydligen har man lämnat ut pengar till 2003 men sedan har den glömts bort, vad som hände vågar jag inte säga men det är mycket märkligt att de upphörde.

Frågorna som Knut Sigander nu ställer sig är dels hur man ska gå vidare med stiftelsen och även om det finns fler stiftelser som denna, sådana som glömts bort och ligger och samlar damm i ett bankvalv.

– Det borde finnas någon ordning så att inte fler faller mellan stolarna på något vis. Denna stiftelse har bevisligen gjort det så det kan vara flera. Denna stiftelse har funnits under radarn hela tiden och levt kvar tack vare kommunfullmäktiges beslut, annars hade ingen någonsin hittat den. Man är lite bekymrad om det är så här på fler håll, säger Knut Sigander.

Publicerad 15 August 2019 06:00