Samhällsbyggnadsnämnden får vika sig för domstolens beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden får vika sig för domstolens beslut. Foto: André Kvist.

Vattentvist slutade med rätt för privatperson

Kommunen krävde vite på 30 000 kronor

SJÖBO/VOLLSJÖ.

En privatperson i Vollsjö anmärktes för överträdelser av förbud om att släppa ut spillvatten. Nämnden krävde tiotusentals kronor i böter men Mark- och miljödomstolen anser att bevisningen inte håller. Det finnas varken foton eller anteckningar som styrker överträdelsen.

Av
André Kvist

Samhällsbyggnadsnämnden förbjöd i november i fjol en privatperson att släppa ut spillvatten till den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten. Om hen ändå gjorde så skulle varje tillfälle innebära vite på 30 000 kronor.

Efter en inspektion den 11 juni yrkade nämnden på att vitet ska betalas ut då spillvatten enligt nämnden hade släppts ut efter att förbudet trätt i kraft. Men Mark- och miljödomstolen håller inte med om att det finns skäl på att kräva in vitet av privatpersonen.

Domstolen bedömer att det inte framgår vilka åtgärder som vidtagits vid inspektionen för att utreda om förbudet har överträtts. Det finns ingen närmare utredning som foton eller tjänsteanteckningar som styrker överträdelsen. Man anser helt sonika att bevisningen inte håller för att domstolen ska godkänna ansökan om att utdöma vite.

Publicerad 14 August 2019 09:12