Linda Wolski ser många fördelar med cykling.

Linda Wolski ser många fördelar med cykling. Foto: Emma Brännman

Världspremiär för Skånsk cykelfestival: "Har en stor outnyttjad potential"

Cykling i fokus i Skurup första helgen i september

SKURUP.

Den 6–7 september är det världspremiär för "Skånsk cykelfestival" i Skurup. Festivalledningen består av entusiaster som vill styra in både politiker och privatpersoner på cykling.

Av
Emma Brännman

Bakom initiativet står tre cykelentusiaster, bosatta i Lindby och på Österlen. Linda Wolski, Kajsa Pira och Anders Lewicki har beviljats 50 000 kronor av Region Skåne för att finansiera cykelfestivalen och arbetat med förberedelserna sedan årsskiftet.

– Vi valde att lägga festivalen i Skurup för att det är lite som en mötesplats mellan öst- och västskåne. Det pratas mycket om cykelsatsningar i större städer medan många upplever att det satsas mindre på små orter och därför känns det väldigt aktuellt att genomföra den första cykelfestivalen här. Vår förhoppning är att det ska bli ett återkommande evenemang och då vore det kul att fortsätta till andra kommuner, säger Linda Wolski som nästan alltid tar cykeln från hemmet i Lindby när hon har ett ärende i Skurup.

Cykelfestivalen, som fått namnet "Skånsk cykelfestival", pågår under fredag och lördag den 6–7 september. På fredagen hålls ett seminarium på Skurups sparbank om cykling på mindre orter och landsbygd. Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna gäster, däribland politiker, tjänstemän, pedagoger och entreprenörer som arbetar med, eller intresserar sig för cykelutveckling. Ett femtiotal personer från Skåne kommer att delta.

Cykelfestivalen hålls i Folkets park i Skurup. Linda Wolski är en av arrangörerna.

Cykelfestivalen hålls i Folkets park i Skurup. Linda Wolski är en av arrangörerna. Foto: Emma Brännman

På lördagen välkomnas allmänheten till Folkets park klockan 10–16 för diverse cykelrelaterade aktiviteter.

– Man kommer till exempel att kunna prova olika cyklar så som liggcykel, velomobil och elcykel. Cirkusskolan är också på plats för de som vill testa enhjuling, berättar Linda Wolski.

Andra inslag under dagen innefattar till exempel returhantverk av gamla cykeldelar, tips på hur man kan laga och fixa till sin cykel, landsvägscykling, tips på cykelsemester, föredrag och musikunderhållning av lokala band.

– Syftet med festivalen är att lyfta cyklandet som transportmedel på mindre orter och landsbygd. Det finns en stor outnyttjad potential till mer ortsliv och tryggare miljö. Cykling bidrar till bättre hälsa både genom att vi rör på oss och minskar användningen av fossila bränslen, säger Lina Wolski.

Till vardags arbetar hon som miljöstrateg och ser att fördelarna med cykling är många både ur miljösynpunkt och när det kommer till stadsplanering.

– Vi kan spara stora ytor genom cykling eftersom det inte kräver lika mycket plats som bilar. Med färre hårdgjorda, asfalterade, ytor blir vi dessutom mer motståndskraftiga mot skyfall och får plats att bygga fler bostäder, menar Linda Wolski.

Publicerad 13 August 2019 07:00