Ett par båtar ligger i fiskehamnen, torskfiskestoppet kan innebära slutet för dessa aktörer om ingen ersättning betalas ut.

Ett par båtar ligger i fiskehamnen, torskfiskestoppet kan innebära slutet för dessa aktörer om ingen ersättning betalas ut. Foto: André Kvist.

Stoppet på torskfiske ett dråpslag – näringen vill se ersättning till drabbade

Ministern: "Vi behöver förhålla oss till den akuta situation vi har nu"

SIMRISHAMN.

Det pågående stoppet av torskfiske slår hårt mot framförallt de småskaliga fiskarna. Utan ersättning kommer många inte att finnas kvar när och om stoppet är över. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) träffade idag representanter från näringen som påtalade problemen man ställs inför, i slutet av augusti ska konkreta handlingsplaner presenteras vid ett stormöte med branschen.

Av
André Kvist

Det pågående torskfiskestoppet som trädde i kraft i slutet av juli ligger som en osynlig dimma över hamnen i Simrishamn. Går man längs kajen är det ämnet på mångas läppar. Några meter bort, på Marint Centrum har företrädare från fiskeindustrin, Skånes landshövding och regeringens socialdemokratiska företrädare, landsbygdsminister Jennie Nilsson och riksdagsledamot Per-Arne Håkansson, samlats.

Fiskehamnen har fått färre och färre båtar genom åren, nu är det drygt 20 personer i området som arbetar inom det småskaliga yrkesfisket.

Fiskehamnen har fått färre och färre båtar genom åren, nu är det drygt 20 personer i området som arbetar inom det småskaliga yrkesfisket. Foto: André Kvist.

Efter en dag tillsammans som innefattat bland annat studiebesök så har man den senaste timmen diskuterat stoppet och dess konsekvenser för fiskarna. Det är som att ställa sig mellan två boxare mitt under pågående match.

– Vi har haft en diskussion som inte bara handlar om här och nu utan också vad som krävs långsiktigt, något som jag tror är det viktigaste, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Fiskenäringen å sin sida uppskattar dialogen och pekar på flera konkreta åtgärder som behöver ske för att fiskare, inom konsumtionsfisket, överhuvudtaget ska överleva nu och finnas kvar framöver.

– Ska vi överleva som näring, det handlar om ett 20-tal personer här, så krävs ersättning för att överleva denna kris när och om torskstoppet är över. Jag tycker det är en mindre skandal om det inte görs med omedelbar verkan, säger Peter Månsson, Skillinge Fisk.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) berättar att man i slutet av augusti ska ha stort möte med branschen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) berättar att man i slutet av augusti ska ha stort möte med branschen. Foto: André Kvist.

Månsson var med när det begav sig 2002. Då ville regeringen införa ett torskfiskestopp men EU-kommissionen sade nej. Redan då varnade många för att yrkesfiskarna inom den småskaliga näringen skulle försvinna. Sedan dess har antalet kraftigt minskat och idag är det endast ett fåtal kvar i Östersjön. Det som tar störst plats till havs är industriellt fiske som tar upp otaliga ton som går till fiskodlingar i Norge i form av pellets och fiskmjöl.

Torskfiskestoppet varar fram till årsskiftet och diskussioner förs nu kring en eventuell fortsättning nästa år, något regeringen vill se. Havs- och vattenmyndigheten har lagt fram ett förslag om att de fiskare som nu inte kan utföra sitt yrke ska få tillfälliga tillstånd att fiska havskräftor. Ett älskvärt förslag men det skulle innebära investeringar på hundratusentals kronor, menar Peter Månsson.

– Man får köpa till sig alltihopa, det blir investeringar på trålar till uppemot 400 000 kronor och sedan får man även köpa kvoter.

De samlade representanterna från regeringen, länsstyrelsen, Simrishamns kommun och fiskenäringen.

De samlade representanterna från regeringen, länsstyrelsen, Simrishamns kommun och fiskenäringen. Foto: André Kvist.

För fiskarna är stoppet ett dråpslag, menar socialdemokraternas ordförande Karl-Erik Olsson i Simrishamn. Och nog verkar det som ett av de äldsta yrkena i mänsklighetens historia är på väg att försvinna.

– Utan en omställning kan vi inte ha en framtid i Östersjön med balans. Får fiskarna ingen ersättning så är näringen väldigt illa ute, det lokala fisket är borta till förmån för det storskaliga. Vill man ha kvar ett lokalt fiske i framtiden då måste man tänka på vad som händer efter stoppet, säger Vesa Tschernij, fiskestrateg vid Marint centrum.

Vesa Tschernij efterlyser förverkligande av de politiska visionerna.

Vesa Tschernij efterlyser förverkligande av de politiska visionerna. Foto: André Kvist.

– Vi ska ha ett friskt Östersjön och en balans mellan fisket och de olika arterna. Hur man får det är en svår fråga, säger Pia Ingvarsson (S), oppositionsråd Simrishamn.

Är detta sista slaget som konsumtionsfiskarna kan ta?

– Det känns som det, det har beskrivits så idag. Det är bara ett fåtal fiskare kvar som kan leva på fisket. Vi vill ju bredda och koppla samman med besöksnäringen och regional utveckling och då behöver det finnas bättre möjligheter, säger Per-Arne Håkansson (S), riksdagsledamot.

Landshövding Annelie Hulthén påtalar att fisket behöver få större plats. Hon menar att man bör följa lantbrukets exempel, att fisken ska gå direkt till konsumenten.

– För att få det småskaliga fisket att fungera så bör man titta på modeller för att köpa direkt från fiskaren, säger hon.

Inom kort ska ett stormöte ske mellan branschen och regeringen, berättar landsbygdsministern. Att möjliggöra licensjakt på säl och handlingsplaner med havsmiljöer är några verktyg man nationellt arbetar med. Hon talar om kort- och långsiktiga åtgärder.

– Det är viktigt med ett helhetsgrepp och sedan försöka åstadkomma långsiktigt hållbart fiske över tid. Man behöver jobba med miljöfrågor, men även förutsättningar för näringen. Vi behöver förhålla oss till den akuta situation vi har nu med stoppet och vad som krävs för att leva hållbart i branschen över tid, säger Jennie Nilsson.

Publicerad 13 August 2019 15:04