Fiskarna kan få möjlighet att fiska efter havskräftor med tillfälliga tillstånd.

Fiskarna kan få möjlighet att fiska efter havskräftor med tillfälliga tillstånd. Foto: AdobeStock/Bruno Barracuda

Efter torskstoppet – HaV vill ge tillfälliga fisketillstånd för kräftor

Har begränsad möjlighet att utföra sitt arbete

ÖSTERSJÖN.

Den 24 juli införde EU-kommissionen ett totalstopp av torskfiske i södra Östersjön. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten att fiskare som är förbjudna att utföra sitt arbete ska få tillstånd att fånga havskräftor.

Av
André Kvist

De senaste månaderna har det stormat kring fisket i Östersjön och framförallt kring torskens fortsatta existens. I april uppmanade Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Sportfiskarna ett totalstopp av torskfiske öster om Bornholm.

Kraftfulla åtgärder efterlystes i slutet av maj för att rädda torsken men beskedet var inte vad fiskerinäringen, kommunerna och andra aktörer som agerade hade väntat sig. Hela 16 aktörer vände sig till ministrar med förslag på andra åtgärder.

Forskarna vid havsforskningsrådet ICES rekommenderade dock ett totalstopp av fisket kort därefter. Något som EU-kommissionen klubbade igenom den 22 juli och senare införde den 24 juli och gäller till årsskiftet.

Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu ett förslag att de fiskelicensinnehavare som endast har tillstånd att fiska efter torsk med trål får en ny möjlighet att utföra sitt arbete. Man föreslår att fiskarna ges tillfälliga tillstånd att fiska havskräfta med bottentrål. Denna ska vara försedd med artsorterande rist.

Förbudet av torskfiske innebär att yrkespersonerna i princip saknar möjlighet att bedriva fiske året ut, menar myndigheten. För att ändå ge licensinnehavarna möjlighet att fortsätta fiska föreslås nu att de ska kunna ansöka om fisketillstånd för resten av året efter havskräftor.

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara sända till HaV senast den 21 augusti.

Publicerad 12 August 2019 09:28