Norreportskolan i Ystad har under vårterminen upplevt flera allvarliga incidenter.

Norreportskolan i Ystad har under vårterminen upplevt flera allvarliga incidenter. Foto: André Kvist.

Förälder kräver rektors avgång: ”En ohållbar situation”

Rektorn: "Alltid fått positiv feedback förut"

YSTAD.

Situationen är ohållbar, menar en förälder vid Norreportskolan. Krav har framförts till skolledningen på ett åtgärdsprogram så att drabbade elever ska kunna studera och vara trygga. Samtidigt kräver man att rektorn ska avgå på grund av den senaste tidens oroligheter.

Av
André Kvist

Våren och sommaren har varit kantad av incidenter på Norreportskolan. Mordhot, misshandel och en polishund som funnit narkotika i ett elevskåp. Det har även inträffat oroligheter utanför skolan, bland annat slagsmål på Ystads tågstation och Sjöbo marknad nu i sommar.

Rektor Petra Larsson är väl bekant vad som skett och med de inblandade eleverna. Hon berättar att skolan bland annat placerade ett antal elever på en annan skola i slutet av vårterminen och har haft stormöte för att tala om situationen.

– Vårterminen var mer turbulent än vanligt. Vid samtliga tillfällen har jag följt den skollag med åtgärder som gäller. Jag skickar alltid mejl till föräldrar om det hänt något på skolan, jag hymlar inte med att det skett saker. Sista månaden hade vi tre elever som inte hade undervisning här och det var en lugn period, säger hon.

Rektor Petra Larsson berättar att man gör de åtgärder som skollagen tillåter och att skolan har stort fokus på att alla elever ska känna trygghet.

Rektor Petra Larsson berättar att man gör de åtgärder som skollagen tillåter och att skolan har stort fokus på att alla elever ska känna trygghet. Foto: André Kvist.

Nu har det höjts krav på mer åtgärder. En förälder, som uppger att hen representerar flera föräldrar till skolans elever, skriver att oförmågan att agera mot misshandel, stryptag och mordhotelser måste få ett slut.

"Nu har föräldrar gått samman och kommer att kräva att där finns ett åtgärdsprogram innan skolstart", skriver hen och anser att situationen är ohållbar.

– Skollagen är trubbig emellanåt, man kunde önska snabbare åtgärder men utredningar av orosanmälningar ta tid. Avstängningar är max fem dagar, anmälningar gör vi alltid när något inträffar. Ibland känner man sig lite begränsad av lagen, säger Petra Larsson som anser att situationen absolut inte är ohållbar.

Av skolans närmare 500 högstadieelever så rör det sig om en liten grupp som orsakat majoriteten av bekymren, berättar rektorn. Dessa har man haft under speciell uppsikt under våren. Härnäst kommer man ha möten med socialnämnden för att utvärdera situationens tillstånd, även utanför skolan.

– När vi får reda på saker som rör någon av våra elever så handlar det oftast om elever vi har insatser för. Jag har kontaktat socialtjänsten angående händelserna i sommar för att veta status på eleverna som vi oroade oss för i våras. Vi kommer ha möten för att se om några speciella åtgärder behövs.

Skolchef Helena Kindh har varit i kontakt med föräldern som för talan för kraven. Hon beklagar de incidenter som skett och kommer diskutera insatser med rektor Petra Larsson nu inför terminen, uppger hon i mejl.

Föräldrar kräver rektorns avgång och åtgärdsprogram, man uppger att skrivelse och anmälningar kommer gå till bland annat Skolinspektionen om så inte sker.

Föräldrar kräver rektorns avgång och åtgärdsprogram, man uppger att skrivelse och anmälningar kommer gå till bland annat Skolinspektionen om så inte sker. Foto: André Kvist.

Utöver krav på ett åtgärdsprogram så vill man se att rektorn avgår.

"Vi kommer att kräva rektorn Petra Larsson avgång med namnunderskrifter och vi lovar att det blir många i så fall, om det skulle behövas."

För Larsson, som haft tjänsten i drygt nio år, är detta något hon anser att hennes chefer beslutar om, inget som föräldrar kräver.

– Jag har alltid fått positiv feedback förut. Om någon som vill framföra kritik så välkomnar jag att de hör av sig till mig, säger hon.

Vidare kommer stormötet i våras att följas upp tillsammans med fältgrupp, polis, skolan och socialtjänst vid ett nytt möte i september. Där följer man upp om det blivit bättre eller sämre.

Lokaltidningen har sökt föräldern som ställt kraven.

Publicerad 10 August 2019 06:00