Den förra skylten i brons stals men nu har bygdeföreningen fått en ny gjuten.

Den förra skylten i brons stals men nu har bygdeföreningen fått en ny gjuten. Foto: Christer Nilsson.

Minnessten över stupade får ny skylt: "Detta är vår historia"

Den förra stals i höstas

ÖVED.

Den förra bronsplattan till minne av slaget vid Borst 1644 stals i november i fjol. Nu har bygdeföreningen med stöd av Sparbanksstiftelsen fått en ny tillverkad som ska sättas upp.

Av
André Kvist

En svensk provianteringsexpedition med ett kavalleri på 300 man under generalmajor Hans Wachtmeister ställdes mot 500 bönder från Färs härad. Datumet var den 25 mars 1644 när de båda trupperna drabbade samman.

Allmogen var utrustade med liar och yxor, samt två trepundiga kanoner. Svenskarna däremot var avsevärt bättre rustade för strid. Det tog inte lång tid för de erfarna svenskarna att göra slut på bönderna. Slaget inträffade under Horns skånska krig som slutade i freden i Brömsebro. I det stora hela hade bataljen inte den största påverkan men i bygden lever minnet kvar.

– Den skånska allmogen var väldigt illa ansatt och många från vår trakt dog i det här slaget. Vi tycker att det är viktigt att komma ihåg detta eftersom det är en del av vår bygds historia, säger Ingrid Persson, ordförande i Östraby Bygdeförening.

– Detta är vår historia och sällan får man veta hur det vanliga folket drabbades. Här i Borst kommer man nära det vanliga folket och lidandet.

I slutet av 2003 satte föreningen med stöd av Färs och Frosta sparbank upp en minnesplatta i brons över de liv som gick förlorade den dagen 1644. Bronsplattan stals dock i november 2018. Nu har bygdeförening med stöd av Sparbanksstiftelsen fått en ny tillverkad.

– Det blir en likadana men i icke stöldbegärligt material gjutet i Ystad, säger Ingrid.

Den 12 augusti sätts den nya minnesskylten upp på stenen vid Borst. Alla som är intresserade är välkomna att medverka klockan 10.

Publicerad 09 August 2019 08:25