En färje mellan Simrishamn (bilden) till Allinge på Bornholm skulle innebära ett lyft för staden men då behöver båten kunna gå runt ekonomiskt.

En färje mellan Simrishamn (bilden) till Allinge på Bornholm skulle innebära ett lyft för staden men då behöver båten kunna gå runt ekonomiskt. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Lars vill återuppliva Bornholmslinje från Simrishamn

Använd EU-bidrag: "Vore fantastiskt"

SIMRISHAMN/ALLINGE.

Sommargästen Lars Eriksson har framfört en önskan att kommunen satsar på en färjeförbindelse till Bornholm. Kommunstyrelsens ordförande anser att det vore fantastiskt men den ekonomiska biten är problematisk.

Av
André Kvist

Hösten 2013 lade båtlinjen mellan Simrishamn och Allinge på Bornholm ned. Detta efter att danska postverket beslutat att inte längre skicka post med båten och därmed blev den olönsam.

Nu vill fritidsgästen Lars Eriksson från Stockholm återuppliva denna båtlinje. Till kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), har han skrivit att kommunen bör använda EU-bidrag för att öppna förbindelsen igen.

"Då den fanns levde Simrishamn upp. Andra glada små förslag lär inte göra någon märkbar skillnad för Simrishamn."

– Vi har varit fritidsboende sedan 1992 och när linjen fanns var den väldigt populär. Det var och är en tradition för oss att åka till Allinge, säger Lars Eriksson.

Eftersom EU-bidrag verkar finnas att söka för det mesta och turismen på Österlen blomstrar så vore det en god idé att försöka få linjen på plats igen. Lars har gått så långt att han frågat sig för på Bornholm.

– Jag har talat med verksamheter i Allinge och där finns ett intresse och en saknad av linjen till Simrishamn. Det vore ett bra tillskott för turismen under sommarmånaderna, det är vad jag anser, säger Lars Eriksson.

Ovesson har svarat att det "vore fantastiskt med en Bornholmsfärja" men att den behöver kunna bära sig ekonomiskt på egen hand i så fall.

"Brist på intäkter och resande gjorde att man fick lägga ned senast det begav sig. Men tanken lever...", skriver Jeanette Ovesson till svar.

Sommaren 2012 reste 26 000 människor med färjan till Allinge. Det enda sättet att nå Bornholm från Sverige med färja är numera från Ystad.

Publicerad 06 August 2019 06:00