Skurupshem ser en efterfrågan på lägenheter i Rydsgård.

Skurupshem ser en efterfrågan på lägenheter i Rydsgård. Foto: Emma Brännman

Skurupshem bygger nya lägenheter i Rydsgård

"Ambitionen är att påbörja byggnation nästa år"

RYDSGÅRD.

Nu planerar Skurupshem att bygga nya bostäder i Rydsgård. Bostadsbolaget har köpt fem tomter intill Möllegården.

Av
Emma Brännman

Skurupshem har förvärvat fem tomter av OBOS Mark AB i Rydsgård. Här planerar det kommunala bostadsbolaget nu att bygga ett 15-tal hyreslägenheter i form av radhus eller parhus. Lägenheterna kommer att vara två- och trerummare.

– Vi jobbar redan nu med att ta fram ritningar på huskroppar. Ambitionen är att påbörja byggnation nästa år och att inflyttning ska ske runt jul 2020 eller till våren 2021, säger Pierre Esbjörnsson som är vd på Skurupshem.

Men innan byggstart kan ske måste Skurupshem, enligt lagen om offentlig upphandling, förhandla fram ett kontrakt med ett byggbolag.

– Man kan alltid stöta på patrull. I grannkommunerna har vi sett att det varit svårt hitta byggare. Men vi hoppas komma igång med byggnationen nästa år, säger Pierre Esbjörnsson.

Det politiska beslutet att bygga en ny grundskola i Rydsgård gör att Skurupshem ser att intresset för att leva och bo på orten kommer att öka framöver. Köpet av marken innebär samtidigt att OBOS påbörjar säljstarten av övriga tomter i området, som även kallas för ”Myresjöhusområdet”.

Skurupshems fem nya tomter ligger i direkt anslutning till Möllegården, ett område som sedan tidigare ägs av Skurupshem.

– Vi har sökt efter bra tomter i Rydsgård en tid. Det här området ligger bra till i och med att vi äger intilliggande mark och att det är nära till kommunikationer som Pågatågsstationen, säger Pierre Esbjörnsson.

Publicerad 05 August 2019 07:00